İnzar Dergisi Nisan 2014 sayısı çıktı. Dergimizin bu ay ki dosya konusu: Kutlu Doğum
  • İnzar Dergisi - Nisan 2014
  • İnzar Dergisi - Mart 2014
  • İnzar Dergisi - Şubat 2014
  • İnzar Dergisi - Ocak 2014
  • İnzar Dergisi - Aralık 2013
  • İnzar Dergisi - Kasım 2013
  • İnzar Dergisi - Ekim 2013
  • İnzar Dergisi - Eylül 2013
  • İnzar Dergisi - Ağustos 2013
  • İnzar Dergisi - Temmuz 2013

Cennet ile ilgili ayetlerden bir demet

15-04-2014 0 Yorum

“Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O’ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur.” (Tevbe, 100)

İlim İrfan Devamını oku

Kayıp bir mal hakkında bilip yapmamız gerekenler nelerdir? (FIKIH)

14-04-2014 0 Yorum

Kayıp bir malı bulan kişinin –eğer kendinden emin ise- onu alması müstehabdır. Malı alıp muhafaza etmelidir. Eğer malın telef olma tehlikesi yoksa bulan kişi onu alıp almamakta serbesttir. Malın telef olma tehlikesi varsa, kendisinden başka emin bir kimse yoksa bulan kişinin malı alması vacip olur. Çünkü Müslüman’ın malının korunması vaciptir. Kendinden emin değilsen alma!

Sorularla Fıkıh Devamını oku

Vezirin Fitnesi (Salihlerin Öyküsü)

12-04-2014 0 Yorum

İmam Kuşeyri hazretleri, Selçuklu Devleti’nin kurulduğu dönemlerde Nişabur’da bulunuyordu. Nişabur o zamanlar ilim merkeziydi. İran’ı zapteden Tuğrul Bey’in Amidülmülk Kündüri adında bir veziri vardı. Taassup sahibi biriydi. Bu nedenle kendi görüş ve mezhebine uygun görüş ve mezhebe sahip olmayanlara haset ederdi.

İlim İrfan Devamını oku

Nefsi tanıma

11-04-2014 0 Yorum

İnsanın kemaline engel olan şey, içinde bulunduğu gaflet halidir. Gaflet ise, nefsin türlü afetlerinden doğar. Nefs, devamlı olarak hareket etme tabiatı üzere yaratılmıştır. Allahu Teala tarafından da daima en büyük imtihanı olan sükunete çağrılmıştır. Çünkü nefis, ancak sükunete erip, kendi güç ve engellemesinden beri kaldığı ve Mevlası’na muhtaç olduğunu bildiği zaman istikamet bulabilir.

İlim İrfan Devamını oku
http://www.serhadfm.com/images/reklamlar/59Untitled-1.gif