AnasayfaAuthor inzardergisi

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2019/04/hikmet-1280x720.jpg

Hak Teâlâ müminler arasındaki çekişme ve sorunlara dair ahlaki ve hukuki ilkeler vazetmiştir. Ne olursa olsun her müminin, her Müslümanın bunlara uyması gerekir. Yoksa zalim ve gaddar olur. Davasını, iddiasını tamamen kaybeder. Bu ilkeler şunlardır; TAİFE VE TAVAF İLKESİ “Eğer müminlerden iki taife birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını ıslah edin…”(Hucurat:9) Ayette grup ismi olarak “taife” zikredilmiştir. Çünkü taife, müennes bir lafızdır. Bu da ne olursa olsun iki taraf arasında nezaketin tamamen elden bırakılmaması gerektiği mesajını veriyor. Ayrıca...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2019/04/m-şenlik-hoca-1280x720.jpg

Bir önceki yazımızda İslam’da “azece” olarak sınıflandırılan kadınlar, yaşlılar, çocuklar, engelliler, hastalar vb. kesimler hakkında İslam’ın genel olarak sosyal bir devlet anlayışına sahip olduğunu ve İslam’ın toplumda var olan aciz, düşkün, kimsesiz, fakir, miskin, yetim vb. kesimler için gerekli hassasiyete sahip olduğunu belirtmiştik. Bu yazımızda ise özellikle kadınlar, yaşlılar ve engellilere yönelik alınan sosyal tedbirleri ve güvenceleri ele alacağız. 1- İslam öncesi devirlerde kadın bir insan bile sayılmıyordu. Şu anki Avrupa (Bizans), Çin İran ve...