AnasayfaAuthor İnzar Dergisi

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/aksa-1280x720.jpg

Uzun menzilli sapanlar yontun koca gövdeli ağaçlardan ey Kudüs`ün güneş tenli çocukları. Ve yıkın Aksa`yı. Yıkıntılarından taşlar devşirin. Sapanlarınıza sivrilteceğiniz taşlar koyun ve olabildiğince gerin sapanlarınızı. Ta ki yedi tepeli şehre varsın. Varsın ve Fatih`in türbesine değsin. Fetihler feshedilsin. Ta ki taşlarınızdan Anadolu ve Rumeli hisarları inşa edilsin. Ki yeni fetihler devşirilsin taşlarınızdan. Varsın Aksa taşsız kalsın, varsın Aksa taçsız kalsın. Amed`e varsın uzun menzilli taşlarınız. Ey hüzünlü türkülerimizin demlendiği şehir… Ey şairlerin ilham kaynağı…...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/abdul-hakim-hoca-1-1280x720.jpg

‘Rabbin seninle vedalaşmadı ve sana darılmadı’ (Duha:3) Ayette geçen ‘maa qale’ kızartma ve kavurma anlamındaki ‘qali’ ile bağlantılıdır. Yani Rabbin seni kızartmadı. Yağda kavurmadı. Ayrılığın ateşinde seni kavurmadı. Senin kendi yağınla kavrulmana razı olmadı. Bilakis Hak Teâlâ sana kavurmayan kızartmayan o nuru verdi. Hani ‘kendi yağıyla kavrulmak’ diye bir söz vardır. İşte Allah (cc) buna razı değildir. Kullarının kendi yağlarıyla kavrulmalarına kızarmalarına razı olmamış onlara vahiy nurunu göndermiştir. VEDA, TERKETME DUYGUSU VERİYOR Peygamber(sav), hicretin dokuzuncu...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/inzar-1280x720.jpg

Şeyh Şamil Çeçenya direnişinin efsanevi önderidir. Kafkasya cihadının babasıdır. Şeyh Şamil Rus emperyalizmine karşı 50 yıl boyunca destansı bir mücadele verdi. Rusya o zamanlar da dünyanın büyük güçlerinden biriydi. İmam Şamil tüm imkânsızlıklara rağmen, ihanetlere, tuzaklara rağmen tam elli yıl boyunca Rus kâfirlerine kök söktürdü. Binlerce işgalci Rus askeri Kafkasya`nın aşılmaz dağlarında cehennemi boyladı. Şubattayız. Şehitlerin mübarek kanlarıyla bereketlendirdiği bir ay. Yaşantısı ve vefat şekliyle ümmete örnek olan İmam Şamil de bu ayda hakkın rahmetine...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/levhalar-1280x720.jpg

– Cehlinden alır cesareti cahil!.. cesâret bir araya gelirse vay adamın hâline… – Gaflet ve cehâletle yaşayan, hasret ve nedâmetle ölür… – Hayırlı olana sarıl, zararlı olanı bırak!.. – Hak`dan gayrı gönül bağladığın her şey hasret ve nedâmet sebebidir… – İnsana dayanma ölür, duvara dayanma yıkılır!.. TELVİHAT VE TEVCİHAT TECRÜBELERDEN SÜZÜLEN GÜNÜN SÖZLERI SEYİR DEFTERİ -3- VECİZELER IŞIĞINDA ZAMAN DENİZİNDE YOLCULUK “Ol mâhiler ki deryâ içindedirler, deryadan hâbersizdirler…” 161- İnsan çilesini çekmediği bir fikrin sahibi...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/atıf-hoca-1-1280x720.jpg

1924 yılında Fatih Dersiamı iken bir risale yayınladı, ‘Frenk Mukallidliği ve Şapka`. Yayınlanmasından 16 ay sonra ‘Şapka Kanunu` adıyla bilinen en önemli batılılaşma, batıya benzeme hamlesi başlatıldı. Halk`tan çok ciddi tepkiler aldı. Tepki gösterenler acımasız bir şekilde cezalandırıldı. Sürgün ve idam cezaları da verilen cezalardandı. Atıf Hoca`nın yazdığı risale de isyana dayanak sayılır. Hiç bir kanun, öncesine şamil olmadığı halde, bir gece evinden alınıp gözaltına alınır. O, Zulüm ve kapkara bulutların memleketi çepeçevre kuşattığı bir...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/veda-hudbesi-1280x720.jpg

Tarih boyunca insanoğlu ırkı ve kavmi için döktüğü kanı hiçbir zaman dökmemiştir. Yüz yıllar boyu yapılan ırkçılık savaşlarını bir tarafa bırakalım, sadece birinci ve ikinci dünya savaşında ölen insanların sayısı en az elli beş milyondur ve ulus savaşlarıdır, kavim ve ırkların savaşlarıdır. Bugün bu ümmetin başında dolaşan en kötü kara bulut da yine ırkçılık, kavmiyetçilik değil midir? Yine Veda Hutbesinde Allah`ın Rasûlünün üzerinde titrediği en önemli konu kadınlardır. Onları Allah`ın emaneti olarak nitelendiriyor. Herkes konuşur...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/kadın-1280x720.jpg

“Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah`tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah`ın bir emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların, aile şerefini korumaları ve evlerinizi sizin hoşlanmadığınız hiç kimseye açmamalarıdır. Eğer onlar, razı olmadığınız herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa onları hafifçe dövebilir, azarlayabilirsiniz… Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin Veda Haccında gerek Arafat`ta ve gerek Mina`da yaklaşık 120 bin kişiye hitaben irad...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/mevlid-1280x720.jpg

Veda Hutbesi, Allah`ın Resulü ile ümmeti arasında bir mukavele olduğu gibi ümmetin iç emniyetiyle alakalı, bugünün Batılı ifadeleriyle bir deklarasyondur, bir manifestodur. Resulûllah salallahü aleyhi vesellem, ümmetin iç emniyetini bireylerin birbirlerinden emin olmasında görmüş; bu hususta ısrarlı tavsiyelerde bulunmuş ve bu tavsiyelerde bulunduğuna dair Allah`ı şahit kıldığı gibi kendisini dinleyenleri de şahit kılmıştır. Dünyada güvenilir bir ortam inşa etmek, gerekli olduğu kadar zordur. İnsanın kendisini huzur içinde hissetmesi, kendini güvende hissetmesi ile mümkündür. Dinin en...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/ergenlik-1280x720.jpg

Çocukların ergenlik zamanı, önemli ve hassas bir dönemdir. Kız olsun erkek olsun, çocukların anne ve babalarının yardımlarına en fazla ihtiyaç duydukları, değişime uğrayan duygularıyla ve henüz olgunlaşmayan İslami şahsiyetleriyle şeytana ve ifsat çevrelerinin tuzağına en fazla müsait oldukları zamandır. Bu dönemde korunmaları için desteğe ihtiyaçları vardır. En küçük bir zaaf ve ihmalkârlık çocukları ifsat ateşine sürükleyip sapmalarına sebebiyet verebilir. Bismillahirrahmanirrahim “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız,...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/islam-olmalı-1280x720.jpg

İmtihanın insanın son vatanı olan cennete başlayıp dünyaya taşınınca Habil ile Kabil de bu savaşın, mücadelenin imtihanın sembol liderleridir. Öyle ki insanlık tarihinde haksız yere ilk kanın dökülmesi hak ile batılın mücadelesinin manifestosudur. Batılın safında yer almak kolay ve dünya açısından kazanç sayılsa da kimi zaman Allah onları bu dünyada da kaybedenlerden olduklarını göstermiştir. Musa ile Firavun`un mücadelesinde batılın nasıl bir sonlarının olduğunu denizde boğarak helak etmiştir. Bismillah… İnsanlığın başlangıç tarihi olan Hz Adem`in yaratılışından bugüne...