Anasayfaİnzar Dergisi Abdulhakim Sonkaya

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2019/04/hikmet-1280x720.jpg

Hak Teâlâ müminler arasındaki çekişme ve sorunlara dair ahlaki ve hukuki ilkeler vazetmiştir. Ne olursa olsun her müminin, her Müslümanın bunlara uyması gerekir. Yoksa zalim ve gaddar olur. Davasını, iddiasını tamamen kaybeder. Bu ilkeler şunlardır; TAİFE VE TAVAF İLKESİ “Eğer müminlerden iki taife birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını ıslah edin…”(Hucurat:9) Ayette grup ismi olarak “taife” zikredilmiştir. Çünkü taife, müennes bir lafızdır. Bu da ne olursa olsun iki taraf arasında nezaketin tamamen elden bırakılmaması gerektiği mesajını veriyor. Ayrıca...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/abdul-hakim-hoca-1-1280x720.jpg

‘Rabbin seninle vedalaşmadı ve sana darılmadı’ (Duha:3) Ayette geçen ‘maa qale’ kızartma ve kavurma anlamındaki ‘qali’ ile bağlantılıdır. Yani Rabbin seni kızartmadı. Yağda kavurmadı. Ayrılığın ateşinde seni kavurmadı. Senin kendi yağınla kavrulmana razı olmadı. Bilakis Hak Teâlâ sana kavurmayan kızartmayan o nuru verdi. Hani ‘kendi yağıyla kavrulmak’ diye bir söz vardır. İşte Allah (cc) buna razı değildir. Kullarının kendi yağlarıyla kavrulmalarına kızarmalarına razı olmamış onlara vahiy nurunu göndermiştir. VEDA, TERKETME DUYGUSU VERİYOR Peygamber(sav), hicretin dokuzuncu...

“Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza buğz ve kin sokmak ve sizi Allah`ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (Maide: 90-91) Ayette geçen “buğz” kin ve düşmanlık demektir ve de muhabbetin zıddıdır. Habbe ve muhabbet aynı kökten gelir. Habbe, muhabbetle büyür, ürün verir. Muhabbet bizatihi bir üründür. “De ki Allah`ı seviyorsanız bana uyun ki Allah sizi sevsin/sevdirsin” (Al-i İmran-31) buyrulur. KUMAR VE PİYANGO Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar)...

Muzarinin harekesinin zamme olması eldekinin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dair latif bir mesajdır. Yani bu noktada her şey zammedir. Ona göre fetih olacak şeyler yapın demektir. Muzari fiilinin harekesi merfudur-zammedir. Zam, eklemek ve ziyadeleştirmek demektir. Zam fiyat artışı anlamında kullanıldığı için mevcut çağrışımı iyi değildir. Fakat gerçekte zam ilave bir şeyi eklemektir. İşte bu nedenle muzari fiilinin son harekesi zammedir. Yani bu fiilde zam vardır ilaveler vardır onu ortaya çıkarın on alın demektir. MÜNAFIKLARIN REFORM GÜCÜ...

Selam vermek Selam vermek de hafızayı güçlendirir. O çok merhametli Allah`ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve cahil kimseler kendilerine laf attığı zaman “selam” deyip geçerler. (Furkan:63) Peygamber (sav) hadiste “aranızda selamı açığa vurun ve yaygınlaştırın”(Müslim) buyurur. Çünkü selam güzel insanların güzel duygularını hayır dualarını celbeder… ZİKİR VE HAFIZAYI GÜÇLENDİRME TEKNİKLERİ Zikir; hatırlama, anma, nam sahibi olma gibi manalara gelir. Zikir; unutmanın, vefasızlığın ve gaflete düşmenin zıddıdır. Zikir, Kur`an`ın bir ismidir. “Hiç...

Abdestte elin dirseklere-mirfak kadar yıkanması farzdır. Su; hayattır, temizliktir. Dirseklere kadar sürekli yıkanan el, hayat doludur, adalet sahibidir. O el, ölçüyü bildiği için terbiyeyi omuz hareketiyle değil, dirsek hareketiyle verir. Böylece camı kırmaz, gücünü kötüye kullanmaz. Sulanmayan el, hayırsız bir eldir. Abdestle sulanmadığından ve bu nedenle kuru olduğundan bu elin hareketi dirsekten değil, omuzdandır. ABDEST-TAHARET Kirlenmişlik duygusundan necasetten kurtulma duygusudur. Namaz kılabilmek için mutahhar olmak gerekir. Çünkü kirlilik hal ve duygusu izzeti, güveni muhabbeti bozar....

İnsan hacda “Lebbeyk” diyerek buraya gelmek ve burada ikamet etmek için her türlü mahrumiyete katlanacağını ilan eder. Lebbeyk de “Lübb”ten gelir. Lübb; hem bir şeyin özü, ortası, hası hem de “çağrıya icabet etmek” manasındadır. Hacceden kimse “Lebbeyk” dediğinde aslında şunu demeye getirir: “Ya Rabbi senin çağrına icabet ettim, Senin için buraya geldim. Beni Lübb olarak geri gönder. HACCIN AMELİ HAREKETLERİ TELBİYE Hacda “Lebbeyk!” nidasına “Telbiye” denir. Neden hacda “Lebbeyk!” diye nidada bulunulur? İnsan hacda “Lebbeyk”...

Yelken, deniz, dalga, akıntı ve rüzgar gibi sürekli bir değişim içinde olan dış kuvvetlerle mücadele etmektir. Bu durum dışarıdan görüldüğü kadar kolay değildir. Akıntı, rüzgar gibi kuvvetler gözle görülemez, hissedilirler ve bunların etkilerini kestirebilmek için deniz üzerinde zaman geçirmek gerekir. Spor Dalları Bu bölümde spor yaparak kâseleri takdim edeceğiz Kuvvet sporları-Atletizm Atletizm diğer spor dallarında olduğu gibi, insanın mükemmel yaratılış özellikleri ile var olmuştur. Bu anatomik yapı sayesinde Atletizm dünyanın en popüler branşlarından biri olma...

“İmam” kelimesi birçok anlama gelir. Ön, cihet anlamındaki “emam” kelimesiyle aynı köktendir. Yani imam olmanın bir şartı önde yürüyüp yol açmak, öncü olmaktır. Fakat imamın “imam” olması için imam(kitap) sahibi olması gerekir. Çünkü imamın bir anlamı da kitaptır. (Yasin:12) EFRAD-I CAMİ, RİCAL-I CAMİ Caminin efradı ve ricali vardır. İnşallah Hikmet kâselerinden bir kâseye de bu konuyu dolduracağız. İMAM İmam öcü değil öncü olacak “İmam” kelimesi birçok anlama gelir. Ön, cihet anlamındaki “emam” kelimesiyle aynı köktendir....

İnsanın bedeninin büyük bir bölümü sudan müteşekkildir. Onun tabiatı, ahlakı suyunun mahiyetini doğrudan etkiler. Eğer insan, adilse suyu mutedildir; gerektiğinde serin, gerektiğinde sıcaktır. En vasat ve en mutedil tabiat Müslüman kimsenin tabiatıdır. Ahlakı yüce olduğu için Müslüman`ın kimyası sağlam ve dengeli bir terkibe sahiptir. ESMA-İ NAR Cehennemin Kur`an-ı Kerimde geçen farklı isimleri vardır. Bunların her biri insanın zaafının ve meylinin bir yönünü temsil eder. CAHİM Cahim`in bir anlamı düşük yerdir. İnsan kendi kıymetini bilmedi mi...