Anasayfaİnzar Dergisi Abdulhakim Sonkaya

Ahmed ismi bireyin kemalini esas alır. Ahlak, güzellik ve kıymet hazinesidir. Ahmed Son Peygamberin (sav) İsa`vi yüzüdür. İsa`nın (sa) Son Peygamberdeki sureti Onun Ahmed isminde tecelli etmiştir. Bu nedenle Ahmed tıpkı İsa gibi sabırlıdır. Kimseye el kaldırmaz. Tamamen uhrevidir. Dünyaya rağbet etmez. Ahmed (sav) kendi kendisiyle yarışır. Her gün yetmiş kere istiğfar ederek kendini aşar. İsa (sa) gibi göğe yükselir. ESRAR-I ESMA-I NEBİ Peygamber (sav)`in her bir isminin ayrı esrar ve lezzeti vardır. Biz de...

Kur`an-ı Kerimde bazı lafızlar vardır ki tamamıyla zıt bir mana ifade der. Bu da Kur`an-ı Azimüşşan`ın en hayretlik ve hayranlık uyandıran güzelliklerindendir. Bundan bir katreyi arz etmemiz icap etti. Allah`a hamd olsun. ZITLARIN ESRARLI AŞKI Kur`an-ı Kerimde bazı lafızlar vardır ki tamamıyla zıt bir mana ifade der. Bu da Kur`an-ı Azimüşşan`ın en hayretlik ve hayranlık uyandıran güzelliklerindendir. Bundan bir katreyi arz etmemiz icap etti. Allah`a hamd olsun. ÂBİD Âbid, hem kul hem de hür manasındadır....

Salsal, aynı zamanda çivinin inat edip kalıbına girmemesidir. Bu arada vurulan çivinin çıkardığı ses de salsal olarak ifade edilmiştir. Demek ki ses çıkarmanın da birçok türü vardır. İnsan bazen kıyamet kopsa tınlamaz. Bazen de en ufak bir dokunuşta ondan bin ah işitilir. İNSANIN TIYNETİNDEKİ TINLAMA “Allah, insanı İftihar eden ses çıkaran bir balçıktan yarattı.” (Rahman:14) Ayette geçen “salsal” ses çıkaran manasındadır. İnsanın yapısında ses çıkarma ve gösteriş vardır. Çünkü çamurun “tıynetin” bir “tınlaması” vardır. Çünkü...

Allah (cc) bitiştirilmesini, kavuşturulmasını buyurduğu şeyin ayrıştırılmasını; ulaştırılmasını emrettiği şeyin heba edilmesini büyük günah olarak buyurmuştur. “…Ve onlar ki, Allah`ın bitiştirilmesini-visal emrettiği şeyi bitiştirirler.” (Rad:21) buyrulur. Allah’ın bitiştirilmesini emrettiği şey akrabalık bağlarıdır. Yakınlık kurmaktır. Bu usul ve esas üzere birleştirmek ve kavuşturmaktır. ALLAH NEYİN BİTİŞTİRİLMESİNİ EMREDER? Allah (cc) bitiştirilmesini, kavuşturulmasını buyurduğu şeyin ayrıştırılmasını;  ulaştırılmasını emrettiği şeyin heba edilmesini büyük günah olarak buyurmuştur. “…Ve onlar ki, Allah`ın bitiştirilmesini-visal emrettiği şeyi bitiştirirler.” (Rad:21) buyrulur. Allah’ın bitiştirilmesini emrettiği...

mücadele edenler hep galiptir. Galibiyet sadece mücadele sahasında savaş meydanında olmaz. Bir de sözünü geçirme durumuna da galibiyet denir. “…Sözlerinde galip gelen müminler: “Üzerlerine muhakkak bir mescid yapacağız.” dediler(Kehf:21). Demek ki galibiyet sözünü kabul ettirebilmektir. İkna edebilmektir. Eğer galibiyet sadece susturmaksa bu sözü bastırmaktır. Fethe ve zafere dair bazı kavramların hikmetlerini inşallah kâselere dolduracağız CİHAT Bir amaca ve maksada ulaşmak için ortaya konulan gayret ve çabaya verilen addır. Istılah olarak daha çok Allah yolunda çarpışmaya...

İnsanın yaratılış serüvenine dair… Allah (cc) meleklerin insana secde etmesini emrederek melekleri insanın melekeleri yapmıştır. Her insanın meleği ona meleke, her melekesi de bir melektir. İnsanın yaratılış serüvenine dair… MELEKLERİN İNSANA SECDESİ Allah (cc) meleklerin insana secde etmesini emrederek melekleri insanın melekeleri yapmıştır. Her insanın meleği ona meleke, her melekesi de bir melektir. Ancak bunun için meleklerin kendisine yaptıkları secdenin kıymetini bilmesi gerekir. İnsan halife olarak bir taraftan halka-yaratılana karşı görevini ifa ederken öte taraftan...

Tilavetin bir manası da ihtiyaç duymak ve helalini aramaktır. İnsan Kur’an ile helalini bulur. Helali anlar. Düğümlü ve zor meseleleri halleder. Kur’an’a yaklaşmanın bir ismi tilavettir ve tilavetten bunları anlamak gerekir. KUR’AN’A YAKLAŞMA ADABI KUR’AN’A OLUMLU YAKLAŞIMLAR TİLAVET “O kitap verdiklerimiz onu hakkıyla tilavet ederler”(Bakara:121) buyrulur. Tilavet uymak, ihtiyaç duymak ve tabi olmak manasındadır. Bu nedenle yavrunun annesine uymasına da tilavet denilmiştir. Nasıl ki yavru anneye muhtaçsa hep onun arkasında gitmek zorundaysa onun rahmet ve...

Kur’an-ı Kerim’in kendi içinde zikrettiği bazı isimleri şunlardır… ESMA-İ KUR’AN Kur’an-ı Kerim’in kendi içinde zikrettiği bazı isimleri şunlardır: KUR’AN Allah’ın kitabının en malum ismi Kur’an’dır. “Bu, kerim bir Kur’an’dır”(Vakıa:77) buyrulur. Kur’an akrandan türemiştir. Yani Kur’an insanın akranıdır. Onun yaşıtı ve ikizidir. Eşidir. Buna göre Kur’an olmadan insan yetim ve yalnızdır. Garip ve ünsiyetizdir. Çünkü yaşı ne olursa olsun tek başına olan kimseye yetim denir. Örneğin kadın evleninceye, erkek eşini buluncaya dek yetimdir. Bu nedenle Allah...

Matematiksel ve geometrik olarak her şeklin bir manası ve hükmü vardır. Fakat eğitim ve terbiye açısından meselenin izahı farklıdır. Bu şekillerin her birinin terbiye sahasında özel bir manası vardır. EĞİTİM GEOMETRİSİ Matematiksel ve geometrik olarak her şeklin bir manası ve hükmü vardır. Fakat eğitim ve terbiye açısından meselenin izahı farklıdır. Bu şekillerin her birinin terbiye sahasında özel bir manası vardır. Küp Küp, Kâbe’mizin siluetidir. İnsanın altı yönünü ifade eder. Eğitimde insanın altı yönünün korunması esastır....

Hilal, ayın ilk görünen halidir. Hilaller haccın vakitleridir(Bakara:189). Tehlil, hilal ile aynı kökten olan bir kelimedir ve kelime-i tevhidi (lailaheillallah) söyleme manasına gelir. Bu nedenle Müslümanlar hilali haça mukabil bir İslam şiarı/işareti olarak kullanmaktadır. HACCIN VAKTİ HİLALLER Hilal, ayın ilk görünen halidir. Hilaller haccın vakitleridir(Bakara:189). Tehlil, hilal ile aynı kökten olan bir kelimedir ve kelime-i tevhidi (lailaheillallah) söyleme manasına gelir. Bu nedenle Müslümanlar hilali haça mukabil bir İslam şiarı/işareti olarak kullanmaktadır. Bünyesinde zıt anlamlar ihtiva...