Anasayfaİnzar Dergisi Başyazı

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/ergenlik-1280x720.jpg

Çocukların ergenlik zamanı, önemli ve hassas bir dönemdir. Kız olsun erkek olsun, çocukların anne ve babalarının yardımlarına en fazla ihtiyaç duydukları, değişime uğrayan duygularıyla ve henüz olgunlaşmayan İslami şahsiyetleriyle şeytana ve ifsat çevrelerinin tuzağına en fazla müsait oldukları zamandır. Bu dönemde korunmaları için desteğe ihtiyaçları vardır. En küçük bir zaaf ve ihmalkârlık çocukları ifsat ateşine sürükleyip sapmalarına sebebiyet verebilir. Bismillahirrahmanirrahim “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız,...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/01/medya-1280x720.png

İnternet yapıcı değil, yıkıcıdır. Çok çekici, çok rahatlatıcı, teskin edici gibi gelebilir. Tüm zararlılar başta öyledir. Sigara başta olmak üzeri uyuşturucu maddeler de aynı şekildedir. İnsanlar bunu rahatlamak, hoşça zaman geçirmek, dertlerini unutmak vb. sebeplerle alırlar. Ama daha sonra içinden çıkamayacakları bir batağa düşerler. İnternet her yönüyle zararlıdır, demiyoruz. Ama ölçülü kullanılmazsa, aşırıya gidilirse, günlük bir saatten fazla bir zaman alırsa, bir süre sonra bağımlı olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim “Ey Âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2017/12/sosyal-medya-tehlikesi-1280x720.png

Sosyal medyayı kullandığınızda Müslümana yakışır şekilde paylaşımlar yapın. Küfür, hakaret, sloganik ifadeler, suç oluşturabilecek türden yazılar vb. paylaşımlar bir Müslümana yakışmaz. Müslüman kimliğinin bir ağırlığı vardır. Bunu hafifletecek paylaşımlar bir Müslümana yakışmaz, davetçi konumunda olan, kendin İslam ve Müslümanlara hizmet vasfı ile vasıflandırana hiç yakışmaz… Bismillahirrahmanirrahim “Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında; acımasız, güçlü, Allah`ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.” (Tahrim: 6) Doğru ve bilinçli...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2017/11/kuan-1280x720.jpg

İslami hassasiyetleriyle bilinip söylem ve tavırlarında İslam`ın ve Müslümanların hesabını yapmayan, başka bir ifadeyle, İslami ölçüyü unutan şahıslar için de bu böyledir. Bunlardan da Müslümanlar ve ümmet zarar görür. Kâfir ve münafıklar, milliyetçi duyguların dorukta olduğu ortamları iyi değerlendirirler. Öyle bir atmosfer oluştururlar ki bununla İslam`dan habersiz insanların İslam`a ve Müslümanlara düşman olmalarını sağlarlar… Bismillahirrahmanirrahim “Hep birlikte Allah`ın ipine sımsıkı sarılınız sakın ayrılığa düşmeyiniz, Allah`ın size bağışladığı nimeti hatırlayınız. Hani bir zamanlar düşman olduğunuz halde...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2017/10/davet-teblig-1280x720.png

BaşyazıTebliğ ve Davet

2 sene ago38113 min

Müslümanlar İslam`ın koyduğu sınırları dikkate alarak yaşamaya çalışırlar. Her türlü ifsat ve sapkınlığa karşı durur ve toplumu ıslah etmek için çabalarlar. Yeryüzünde bozgunculuk yapmaya ve ifsat etmeye çalışanların bozduklarını ve tahrip ettiklerini onarmak, ortamı Allah Teâlâ`nın istediği şekle dönüştürmek için uğraşırlar. Bismillahirrahmanirrahim “Nuh dedi ki: “Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet ettim.” (Nuh: 5) “Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm.” (A`raf: 68) Müslümanlar İslam`ın koyduğu sınırları dikkate alarak yaşamaya...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2017/09/islami-camiaalar-1280x720.png

Birileri bizi eleştiriyor, suçluyor veya istedikleri istikamette bir tavır takınmamızı istiyor diye tavır belirleyemeyiz. Kim ne derse desin, İslam`ın koymuş olduğu ölçüleri esas alarak İslam ve Müslümanların maslahatına uygun olacak şekilde hareket etmeliyiz. Bismillahirrahmanirrahim “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurat: 6) Emperyalist güçler, yerli işbirlikçileri ve bölgedeki İslam düşmanı oluşumlar; fikir ve hareket metotları ne olursa...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2017/08/yozlasma-1280x720.png

Fert ve aile olarak evde, sokakta, okulda, iş yerinde yozlaşma ve sapmalardan kedimizi muhafaza edelim. Bunu şahsımızda, çocuklarımızda sair aile efradımızda başarırsak, yakın irtibatta olduğumuz şahıslarda da başarırız. Yakın irtibatta olduğumuz şahıslarda başarırsak akraba, dost ve yakınlarımızda da başarırız. Sonuçta toplumumuzda ve halkımızda bunu başarmış oluruz. Sabırla, şefkatle, bıkmadan bunu yapalım. Rabbimizin bize vaadi, Peygamberimizin ise müjdesi vardır. Biz onun için olursak O da bizim için olur, bize çıkış yollarını gösterir, üzerimizdeki nimetlerini artırır. Bismillahirrahmanirrahim...

Dünyadaki gelişmeler bizi; âlim şahsiyetler, İslami camialar, davetçi kimlikleriyle tanınan şahsiyetler ve değişik oluşumlarla karşı karşıya getirebileceği gibi İslam coğrafyasında yanlış söylem ve pratikleriyle Ümmetin bir kısmını dışlayıcı düşünce ve pratiğe sahip oluşumlarla da karşı karşıya getirebilir. Bismillahirrahmanirrahim   “O vakit Allah`tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın! Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da...

İnsanlar olarak, dağların yüklenmekten kaçındığı bir sorumluluğu yüklenmiş bulunmaktayız. İnsan ve Müslüman olmanın sorumluluğunun ağırlığını hissetmekteyiz. Mensubu olduğumuz davanın hizmetkârı olduğumuz için şükrediyor, bunun hakkını vermek için uğraşıyor, gereğini yapabilmek için Rabbimizden yardım diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim “Onlar ki, sözü dinler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar, Allah`ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahipleridir.” (Zumer: 18)   İnsanlar olarak, dağların yüklenmekten kaçındığı bir sorumluluğu yüklenmiş bulunmaktayız.  İnsan ve Müslüman olmanın sorumluluğunun ağırlığını hissetmekteyiz....

Fert ve cemiyet olarak İslami hizmetlerin yapılmasının zarureti ve farziyeti konusunda hiç bir Müslümanın itirazı yoktur. Ancak uygulanan usul, hikmete uygun hareket etme, ifrat, tefrit, tedricilik ve hizmetlerin sürekliliği konusunda bakış ve anlayışta sorunlar ve anlaşmazlıklar vardır. Bismillahirrahmanirrahim   “Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler” (Mu`minun: 3)   Fert ve cemiyet olarak İslami hizmetlerin yapılmasının zarureti ve farziyeti konusunda hiç bir Müslümanın itirazı yoktur. Ancak uygulanan usul, hikmete uygun hareket etme, ifrat, tefrit,...