Anasayfaİnzar Dergisi Başyazı

Bu yıl ki Kutlu Doğum organizasyonları güvenlik sorunlarının gölgesinde geçmesine rağmen dostların gönüllerini ferahlatan nitelikteydi. Rabbimiz, gaybi yardımını Peygamber Sevdalılarının üzerinden eksik etmesin, onları her daim bu hayırlı faaliyetlerinde muvaffak kılsın. Bismillahirrahmanirrahim “Muhakkak ki sizin için, Allah’ı ve ahiret gününü ümit eden ve Allah’ı çokça zikreden kimseler için Allah’ın Resulünde güzel bir örnek vardır.” (Ahzab: 21) Peygamber Sevdalıları, Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın örnek şahsiyetini öğrenmek, yaşamak, yaşatmak ve güzel ahlâkını anlatmak için her sene önceki senelerden...

Aile reisi, ailenin geçimini temin etmekle sorumlu olduğu gibi evin içinden de sorumludur. Zira evde sevgi, muhabbet ve güven ortamının oluşması ve çocukların eğitimi başlı başına bir sorumluluktur. Bismillahirrahmanirrahim “Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir.” (Furkan: 74) “Sizin kadınlarınız üzerinde elbette hakkınız vardır ve kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.” (Tirmizi) Büyük bir değişim ve dönüşüme uğrayan toplum, aile müessesesini koruma noktasında...

Müslüman’ın konuştuklarına ve yazdıklarına azami dikkat göstermesi gerekir. Konuşmadan ve yazmadan önce ileteceği şeyleri ölçüp tartmalı, helal-haram, doğru-yanlış, fayda-zararın hesabını yaparak hareket etmelidir. Bismillahirrahmanirrahim “Kim, izzet istiyorsa; izzet bütünüyle Allah’ındır. Güzel sözler O’na yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar için şiddetli bir azab vardır. Onların hilesi boşa çıkar.” (Fatir: 10) Birçok insanın; hesap kitabını yapmadan her konunun uzmanıymış gibi konuştuğuna, tartıştığına ve yazdığına şahit olmaktayız. Burada ahiret hesabını yapmayanlara diyecek bir şeyimiz...

İşini en iyi şekilde yapmak, bilinçli hareket eden sorumluluk sahibi Müslümanların özelliğidir. İslam, her alanda en iyisinin yapılmasını istemektedir. Baştan savma, gayesiz hareketler ve rastgele işler tasvip edilmemiştir. Sağlam bir inanca sahip olmak, hayırlı işleri en güzel şekliyle yerine getirmek, dosdoğru olmak ve en iyiyi yakalamak için çabalamak İslam’ın emrettiği güzelliklerdir. Bismillahirrahmanirrahim “Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli...

Müslümanların birbirleriyle çekişme, sürtüşme ve düşmanlıklarının neticesi her zaman kayıp ve yıkım olmuştur. Küçük çaplı oturumlarda, ev sohbetlerinde, ayaküstü tartışmalarda bile bu böyledir. Hepimiz kardeşlerimizle beraber böylesi bir tehlikeden sakınalım. Sözlü, yazılı, sosyal medyada dâhil her türlü menfi tartışma Müslümanların enerjilerini boşa harcamakta, gücünü tüketmekte ve kazanımlarını heba etmektedir. Bir sözle bile olsa gücümüzü İslam düşmanlarına karşı kullanalım. Bismillahirrahmanirrahim “Hep birlikte Allah’ın ipine (İslâm’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize...

Tarihleri, büyük fetihler ve kahramanlıklarla dolu olan Müslümanlar; günümüzde parçalanmışlık ve fikri ihtilaflar içinde güç kaybına uğrayıp büyük sıkıntılarla yüz yüze kalmış bulunmaktadır. Bunda şeytan ve taraftarlarının etkisi olduğu kadar, Müslümanların sorumluluklarını yerine getirmemelerinin de payı büyüktür. Bismillahirrahmanirrahim “Ey iman edenler! Allah’tan, O’na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin.” (Ali İmran: 102) Tarihleri, büyük fetihler ve kahramanlıklarla dolu olan Müslümanlar; günümüzde parçalanmışlık ve fikri ihtilaflar içinde güç kaybına uğrayıp büyük sıkıntılarla yüz...

Bütün bir ümmet zorluklar ve sıkıntılar içinde kıvranırken, zulüm ve tuğyan Müslümanları esir almışken ve özellikle de kendi bölgemizde gün be gün sapıklığın ve küfrün pençesinde can çekişmeye yüz tutmuşken, biz Müslümanlar İslâm davası dışında başka gailelerle meşgul olamayız. Rahatı yeğlememiz, gevşek davranmamız, ihmalkârlık yapmamız, dava uğrunda fedakârlıktan kaçınmamız asla bize yakışmayan bir tutumdur. Bismillahirrahmanirrahim “Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et!” (Hicr: 99) İslâmi sorumluluğumuz, mükellef olduğumuz dönemden itibaren başlar ve son nefesimize...

Müslümanlar zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeli, iyi bir okuyucu olmalıdırlar. Sorumluluk sahibi her Müslüman kendisini yetiştirmek için çabalamalıdır. Ortam ve şartlar farklı olabilir. Meşguliyetler okuma imkânını önemli ölçüde kısıtlayabilir. Ancak İslâmi hassasiyeti olan Müslüman fert tüm meşguliyetlerine rağmen zamanının bir bölümünü mutlaka okumaya ayırmalıdır. Çünkü İslâm’ı yaşamak ve başkalarına anlatmak için daha fazla bilmek ve birikim sahibi olmak zorundadır. Bismillahirrahmanirrahim “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir alak`tan yarattı. Oku! Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren...

Eğitim kurumlarının adeta hayâsızlık yuvasına dönüşmesinden dolayı üniversite öğrencileri başta olmak üzere büluğ çağına giren bütün öğrenci kardeşlerimiz zorlu bir sınav ile karşı karşıyadırlar. Genç kardeşlerimiz, bulundukları böylesi ortamlarda imanlarını ve İslâmî yaşantılarını muhafaza etmenin ne kadar zor olduğunun bilincindedirler. Bismillahirrahmanirrahim “… Şüphesiz onlar, Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetini artırdık. Onların kalplerini (sabır ve metanetle) metin kıldık. (Zalim hükümdara karşı) hani ayağa kalktılar ve dediler ki: “Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir....

BaşyazıVasat Olmak

4 sene ago4918 min

Vasat olmak, sorumluluktan kaçmak değil, aksine sorumluluk yüklenmektir. Vasat Müslüman, kimseye zulmetmediği gibi başkasının zulmüne boyun eğmeyendir. Bozguncuların haksızlık ve zulmünün karşısında duran, Allah’ın hududlarına riayet edendir. Bismillahirrahmanirrahim “İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl’ün de size şahit olması için sizi vasat bir ümmet kıldık.” (Bakara: 143) Abdullah bin Mes’ûd ve Câbir bin Abdullah (ra)’dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam eliyle yere bir çizgi çizer ve şöyle buyurur: “İşte Allah’ın dosdoğru yolu budur.” Ardından...