Anasayfaİnzar Dergisi Editör

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2019/03/adalet-detay.jpg

Rahman ve Rahim olan adıyla! Rahmeti gazabını geçen Rabbimize hamd ederiz. Kendisine iman edip emir ve nehiylerine riayet eden kullarına karşı merhametli asi kullarına karşı ise adil olan Allah’a hamd ederiz. O ki bize merhametli bizim de birbirimize merhametli olmamızı öğütlemiş. Alemler için rahmetinin nişanesi olarak gönderilmiş O Resule salat ve selam ederiz. Bu rahmet deryasından bolca nasibini almış olan Ashabına da Ehl-i Beytine de selam olsun. varsa eğer insanın ruhuna derç edilmiş canavarın ipinin...

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/islam-olmalı-1280x720.jpg

İmtihanın insanın son vatanı olan cennete başlayıp dünyaya taşınınca Habil ile Kabil de bu savaşın, mücadelenin imtihanın sembol liderleridir. Öyle ki insanlık tarihinde haksız yere ilk kanın dökülmesi hak ile batılın mücadelesinin manifestosudur. Batılın safında yer almak kolay ve dünya açısından kazanç sayılsa da kimi zaman Allah onları bu dünyada da kaybedenlerden olduklarını göstermiştir. Musa ile Firavun`un mücadelesinde batılın nasıl bir sonlarının olduğunu denizde boğarak helak etmiştir. Bismillah… İnsanlığın başlangıç tarihi olan Hz Adem`in yaratılışından bugüne...

Siz değerli İNZAR DERGİSİ okuyucularımızla yeni miladi yılın ilk ayında Ocak sayımızla yine birlikteyiz. Ocak`ın sızısı, tüm soğuğuna rağmen yüreğimizi yakıp acıtmaya devam ediyor. Rabbimiz bizleri şehid rehberlerimizin yolundan ayırmasın ve onları Firdevs Cennetlerinde ağırlayıp mükâfatlandırsın. Arkamızda bıraktığımız ayda önemli ve yoğun bir gündem vardı. En mühimi ise mübarek Kudüs şehri etrafında yaşanan gelişmelerdi. Dünya Müslümanlarının Kudüs ve Mescid-i Aksa vesilesiyle… Bismihi Teâla… Fıtratımıza; inanma, inandığını yaşamada sa`yetme, sabretme, istikrarlı olma ve şükretme duygularını yerleştiren...

Aziz okuyucularımız yeni sayımızla tekrar sizlere merhaba diyoruz. Kışın ilk ayına girmiş bulunuyoruz. Şüphesiz kış mevsimi Üstad Bediüzzaman`ın dediği gibi bize ölümü hatırlatmaktadır. Bu vesile ile ölümü hatırlamalı ve ölüm ötesi ebedi hayata hazırlanma gayret ve bilincimizi canlı tutmalıyız. Bismihi Teâla… El-Kuddûs, El-Hakk, El-Fettâh ve er-Reşîd olan, biz kullarının hidayete ermesi için peygamberler ve kitaplar gönderen Allah`a(CC) hamd u sena olsun. Yolumuzu aydınlatan Rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa`ya salat ve selam olsun. İslam müceddidlerine, İslamî İhya...

Aziz okuyucularımız; bu ay ki başyazımızda ümmet olarak günümüzün en elzem ihtiyacı olarak ittihâz ettiğimiz husus olan İTTİHAD’ı işledik. Çünkü; “ Müslümanların birbirleriyle çekişip çatışması, güç ve kuvvetlerinin yitirilmesine ve ümitlerinin kırılmasına sebebiyet verir. Bugün ümmetin içine düştüğü durum bunu ifade etmektedir. Müslümanlar izzetini, itibarını kaybetti, kâfirlerin saldırıları ve sömürülerine karşı güçlerini yitirip zayıf düştüler.” Ve bu da dağınık oluşumuz ile ayrılığa düşülmüşlüğümüzden kaynaklandı. Bismihi Teâlâ… Bizi ümmetler arasında vasat ve şahit, yeryüzünde ise halife...

Kasım ayı sayımızla yeniden siz değerli İNZAR dergisi okuyucuları ile buluşmuş bulunmaktayız. Rabbimiz bu hizmetimizi daim kılsın ve bizleri ebedi cennette buluştursun. Bismihi Teâla… El-Veliyy, Er-Râfi, El-Latîf ve El-Kuddûs olan Zat-ı Zül-Celâl`e mahlûkatı adedince hamd ederiz. Allah`a (CC) kulluk etmenin en güzel örnekliğini bizler için sergileyen aziz rehberimiz Resulûllah`a, âline ve ashabına salat ve selam olsun. Takva elbisesine bürünen, nefsin hevâ, istek ve arzularına boyun eğmeyen mümin kullara ve siz değerli okuyucularımıza selam olsun. Kasım...

Değerli İnzar Dergisi okuyucuları Ekim ayı sayımızla sizlerle olmanın mutluluğunu ziyadesiyle yaşıyoruz. Zirâ bu sayımızla ‘14. Yılımız`a girmiş bulunmaktayız. Bu vesile ile bizleri bu günlere erişmeye muvaffak kılan kerem sahibi Allah`a (cc) şükrediyoruz. Bizlerden bu süre zarfında değerli ve ehemmiyetli yazılarıyla desteklerini esirgemeyen tüm Yazar ve Hocalarımıza teşekkürlerimizi ve hürmetlerimizi sunarız. Bismihi Teâla… El-Hakim, El-Hâdî ve Er-Reşîd isimlerinin sahibi olan Allah`a (cc) hamd olsun. Ki, O (cc), indirdiği vahy ile biz kullarını cehennem azabı ile...

Bu ay ki Başyazı`da, “İSLAMİ YAPILARA KARŞI TAVRIMIZ” başlığı ile bizlere “Müslümanlar arasındaki bütün olumsuzlukları kendi iç işlerimiz görüp bunları kendi aramızda halledilmesi gereken meseleler kabul edip şimdilik bir kenara iterek, bütün gücümüzü ve enerjimizi İslam düşmanlarına yöneltmemiz gerekir. Bismihi Teâla…   Es-Selam, El-Mü`min, El-Alim olan, “Nûn, Kaleme ve yazdıklarına andolsun.”(Kalem, 1) ve “O Rab ki kalemle yazmayı öğretti.”(Alak, 4) ayetlerini vahyeden Allah`a(cc) hamdolsun. Etrafında Ensar ve Muhacirlerden ashabı olan, ilmin şehri Hz. Muhammed Mustafa`ya...

Kıymetli İnzar Dergisi okuyucuları, Ağustos ayı sayımızla sizlerle tekrar buluşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Mevsim sıcağı bedenimizi terletirken, Siyonist terör çetesinin Mescid-i Aksa`ya yönelik işgali genişletme girişimi ve saldırganlıkları yüreklerimizi yaktı. Bu saldırganlıkları tel`in ediyor, Rabbimizden inananları birleştirmesini ve Aksa`nın özgürlüğünü yakınlaştırmasını niyâz ediyoruz. Bismihi Teâla…   El-Bari, El-Hakem, Er-Rakib esmasının sahibi “maliki yevmi`d-diyn(din gününün sahibi)” olan Allah`a (cc) hamd olsun. Allah`ın (cc) vahyini (mesajını) kullarına ileten cümle Peygamberlere ve Hz. Muhammed Efendimize salat ve...

Değerli İNZAR dergisi okuyucuları Allah`ın (cc) selamı, rahmeti ve bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Temmuz ayı sayımızla sizlerle tekrar buluşmuş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bir Ramazan ayını daha arkamızda bıraktık. Rabbim kendi rızası için kabul etsin. Bimihi Teâla…   Yeryüzünü bizlere mescid kılan El-Mucib, El-Cami` ve Eş-Şehid olan Allah`a (cc) hamd olsun. Salat ve selam insanlığın önderi ve imamı olan Muhammed Mustafa Efendimize olsun. Ehl-i secde ve abid olan Allah`ın (cc) kullarına da selam olsun....