Anasayfaİnzar Dergisi Editör

Başyazımızda, “Dava Eri En İyi Olmaya Layıktır” başlığıyla “Yüklendiğimiz dava ulvi bir davadır. Kıyamete kadar gelecek bütün insanların kurtuluş ve huzur reçetesi bu davadadır. Bunun her insana ulaşması için tüm imkânların seferber edilmesi gerekir. Ancak bunu ulaştırmak için donanımlı ve birikimli davetçilere ve kardeşlere ihtiyaç vardır. Bismihi Teâla…   El-Melik, El-Hakem, El-Musavvir, El-Vâlî ve Er-Rakib olan Allah`a (CC) hamd ederiz. Dünya ve Ahiret saadetine erişmenin kılavuzu olan Hz. Muhammed`e salat ve selam olsun. Ferdi ve...

Üç ayların feyzinden istifadeye devam ederken, bu ayın sonlarına doğru mübarek ramazan ayına da giriyoruz. Rabbim hakkıyla istifade edenlerden eylesin. Hocalarımız Abdulkadir Turan ve Mehmet Göktaş ramazan, Mehmet Şenlik ve Mehmet Zeki Ergin zekât konularını işlediler. Bismihi Teâla…   El-Vehhab, Er-Rezzak, El-Vedud ve El-Latif isimlerinin sahibi Malik-ül Mülk olan Allah`a (cc) mahlûkatının adedince hamd u sena olsun. Fahr-ı kâinat ve saadet-i dareynin kılavuzu olan Hz. Muhammed Efendimize, aline, ashabına ve etba`ına salat ve selam olsun....

Bu ayın BAŞYAZI`sı “Davet Yolunda Kararlılık ve İ`tidal” konusunda bizlere tavsiyelerde bulunuyor. “Toplumun küçük ve ıslah edilebilir kusurlarını, gayri İslamî söylem ve kavramlarla itham edebiliyorlar. İslamî hizmet için gayret ettiğini söyleyen birçok şahıs ve grup enerjilerinin büyük bir kısmını başka mezhep, meşrep ve cemaatlere mensup Müslümanlarla uğraşmakla harcıyor. Bismihi Teâla…      El-Hadi, El-Vedud, Er-Rauf ve Er-Rahiym olan Rabbimize hamd u senalar olsun. Allah`ın (cc) Resûlüne, adı yerde Ahmed ve gökte Muhammed Olana salat ve selam...

Ayın konusu olarak, “Konfora Düşkünlük Hastalığı”nı ele aldık. Çünkü günümüz İslam Coğrafyasında Ümmet`in çocuklarının çektikleri acı ve mahrumiyetlere rağmen, hakikatte ihtiyaç kategorisine giremeyecek pek çok ürünün olağan bir şekilde çılgınca tüketilmesiyle, servetlerin berhava edilmesi kabul edilecek gibi değil Değerli okuyucularımız; Mart ayı sayımız ile Sizlerle tekrar buluşmuş olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Baharın ilk ayına girdik. Yeryüzü, Xalık`ımızın ikramıyla içinde sakladığı tüm güzelliklerini ve bereketini bizlere sunacak. Adeta yeni bir dirilişe şahit olacağız. İnşaallah, acı...

Değerli okuyucularımız, dergimiz İNZAR’ın Şubat sayısıyla tekrar sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sayımızda “Sıla-i Rahim” konusunu işledik. Rabbimiz müstefid kılsın.(İnşaallah) Bismihi Teâla… Er-Rakîb ve er-Rahîm isimlerinin sahibine, yakınlara yakın olmaya çaba sarf edenlere yakın olan Allah’a (CC) hamd ederiz. Sıla-i rahime verdiği ehemmiyetten dolayı, müşrik yakınlarının dahi Onun hatırına Onunla çile ve boykotlara göğüs gerdiği Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun. Selam olsun iyilik sahibi mü’minlere ve siz değerli okuyucularımıza. Değerli okuyucularımız, dergimiz İNZAR’ın Şubat...

Pek değerli okuyucularımız, miladi yeni yılın ilk sayısıyla tekrar birlikte olmanın mutluluğuyla sizleri selamlarız. Bereket, sıhhat, ihsan, sürur, hidayet, mağfiret ve selamet sizinle olsun. Bismihi Teâla… Fettah ismiyle, avuçlarımızdan yükselen dualara menziline ulaştırıcı yollar açan, yürekten yüreğe ve coğrafyalardan coğrafyalara eriştirici kapılar açan Galip olan Allah’a (cc) Hamd ederiz. Manevi ve maddi fetihlerin kılavuz fatihi Muhammed Efendimize salat ve selam olsun. Ve selam olsun, tarihten bugüne malları ve canlarıyla fetihler gerçekleştiren tüm İslam fatihlerine… Pek...

Değerli, İnzar Dergisi abonesi ve okurları, Kasım ayı sayısı ile sizinle tekrar buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zaman; akışına bend vurulamayan dere gibidir, ne mutlu bu hızlı akışın savurmalarına kapılmayanlara! Dergimizin de içinde bulunduğu Doğru Medya Grubu’na yönelik olarak kirli odakların taşeronlarınca bir saldırıda bulunuldu. Bu saldırıda kardeşlerimize bir şey olmamış olması tesellimizdir. Olaydan haberdar olan pek çok okurumuz gerek yerimizi ziyaret ederek ve gerekse de arayarak yanımızda bulundu ve geçmiş olsun dileklerini sundu. Bismihi Tealâ…     Yerin,...

Bizi siz değerli okurlarımızla tekrar buluşturan Allah’a hamd olsun. On iki seneyi geride bıraktık. On üçüncü seneye bu sayımızla girmiş bulunmaktayız. Dergimizin bu günlere erişmesinde maddî ve manevî emeği ve katkısı olan tüm yazar, âlim ve hocalarımız ile siz okurlarımıza en içten duygularımızla teşekkür ederiz. Rabbim cümlenizi mükâfatlandırsın ve daha nice yıllar bu mübarek yolda birlikte yürümeyi nasib etsin. Bismihi Teala… Çok yüce ve çok büyük Allah’a sarılmaktan, O’ndan yardım dilemekten başka çare yoktur! Zirâ...

Dergimizin bu ayki sayısında eğitim ve kurban ile ilgili dosya hazırladık. Abdulkadir Turan hocamız, en büyük düşmanlarımızdan olan cehaleti izale etmek adına geç kalışımızı ve bizden olmayan eğitim sisteminin başımıza açtığı sorunları tarihsel süreci içinde değerlendiriyor. Allah’ın adıyla Bizlere hak olanı gösterip Hakk’a tabii olma ferasetini lütfeden Rabbimize hamd olsun, Resulullah’a, O’nun ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar O’na tabi olanlara selat ve selam olsun… Muhterem okuyucularımız, Dergimizin Eylül sayısıyla hem sizlerle bir kez daha...

Bu sayımızda; mevsiminin yaklaşması vesilesi ile Hac konusunu işledik. Abdulhakim Sonkaya Hoca’mız, özgün yorumları ve latif duygularıyla hac kavramlarını ele aldı. Kadir-i Mutlak ve Hafız-ı Mutlak olan Şanı Yüce Rabbimize hamd olsun. Ki, O; atamız İbrahim’i(AS) ateşin yakıcılığından esenliğe, Musa’yı(AS) deniz ve Firavun cenderesinin arasından kurtuluşa, Yusuf’u (AS) zindanın kesafetinden Mısır’ın azizliğine, Yunus’u(AS) denizin ve balığın karnının karanlığından karanın selametine ve Muhammed Mustafa’yı(SAV) iftira, eziyet, boykot, suikast girişimleri ile Taif’teki sıkıntılardan Medine’nin emniyetine eriştirdi. Hayat...