Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Beşir Varol

Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, Onun al, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Daha hesap günü gelmeden ve hatalarını düzeltme fırsatın var iken muhasebeni yapman için bazı ayet ve hadislerle sana bazı mesuliyet ve mükellefiyetlerini hatırlatmaya çalıştığım önceki yazımıza devam etmek istiyorum. Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, Onun al, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Daha hesap günü gelmeden ve hatalarını düzeltme fırsatın...

Ey nefsim! Kendini muhasebeye çekmen için sana bazı ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri hatırlatmak istiyorum. Zira önünde çok çetin bir hesap günü vardır ve o günde sorgu Kur`an ve sünnete göre bir hayat yaşayıp yaşamadığınla ilgili olacaktır… Ey Nefsim! Allahu Teâlâ’ya lâyıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, Onun al, ashab ve sünnet-i seniyyesine ittiba eden tüm müminlere salat ve selam olsun. Ey nefsim! Kendini muhasebeye çekmen için sana bazı ayet-i kerimeleri ve hadis-i şerifleri hatırlatmak istiyorum. Zira...

Allahu Teâlâ sevgisi ile ilgili dersimize devam etmek istemekteyim. Zira bu konu her şeyin başı ve esasıdır. Allah sevgisi üzerine kurulan hayat ve yaşayış gerçek manada doğru bir hayattır. Rahmet ve sevgi peygamberi olan hazreti Muhammed’in şu hadisinin ışığında dersimize devam ederiz: Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, efendimiz Muhammed’e, onun âline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Allahu Teâlâ sevgisi ile ilgili dersimize devam etmek istemekteyim. Zira bu konu her şeyin...

Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, O`nun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Şu zikredeceğim hadis-i şerifleri iyice okuyup ezberle ve masivayı sevmekte, onunla maddi ve manevi bağı kurmakta kendine rehber et. Aksi takdirde senin sevgin aks’ul amel yapar. Tersine teper veya meyvesiz kalacaktır. Ey Nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, O`nun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! Şu zikredeceğim hadis-i şerifleri iyice okuyup...

Darb-i mesel “eve kapıdan giriniz”dir. Yani her işe tabii yolundan başlayın. Yani bir Müslüman yapacağı her şeyi, Allah ve peygamberinin meşru gösterdikleri ve emrettikleri şekilde yapması gerekmektedir. Aksi takdirde, o yapılan şey kişiyi hedeflediği ilahi rızaya ve ebedi saadete vardıramaz. Hatta dünyevi hedefe de vardıramaz ve aksü’l-amelle netice vermesi büyük ihtimaldir. Ey Nefsim! AllahuTeala’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed’e, O’nun al, ashap ve etbaına salât ve selam olsun. Ey nefsim! Şu ayet-i kerimede zikredilen darb-ı meselden...

Ey nefsim! Mademki hak ve hakikat budur ve sen buna inanmışsın O zaman her hususta olduğu gibi milliyetçilikte ve kavmine faydalı ve doğru bir şekilde hizmet etmekte de Allah Resul’üne sallallahu aleyhi ve sellem`e uymalısın ve şeytanın aldatmalarına karşı çok uyanık olmalısın. Yoksa Allah muhafaza hem kendini hem de kavmini ebedi hüsranın ve cehenneme atılmasına sebep olacaksın. Ey nefsim! Allahu Teâlâ`ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed`e, Onun al, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey...

Ey nefsim! Allahu Teâlâ’ya hamd, Efendimiz Muhammed’e, Onun pak âline, fedakâr ashabına, gerçek manada onlara tâbi olan tüm müminlere salat ve selam olsun. Ey nefsim! Bu ne hâlindir. Sana ne olmuş, çelişkiler içinde yaşıyorsun. Hakikatleri unutup abes ve boş şeylerle ömrünü tüketiyor, sana verilen vazifeyi ihmal edip başka işlerle iştigal ediyorsun… Ey nefsim! Allahu Teâlâ’ya hamd, Efendimiz Muhammed’e, Onun pak âline, fedakâr ashabına, gerçek manada onlara tâbi olan tüm müminlere salat ve selam olsun. Ey...

Ben daha yakalanmadan sizinle görüşmek istedim. Birkaç defa arkadaşlara söyledim. Bir türlü nasip olmadı. Herhalde tedbir için görüşmeye yaklaşmamıştınız. Sizinle sohbet etmek, dertleşmek, durum muhasebesi yapıp hasbihal yapmak ve kısacası her şeyimizi sizinle paylaşmak istiyordum. “Emsaller birbirinin dilinden daha iyi anlıyorlar ve birbirleriyle daha fazla teselli buluyorlar” fikrini taşıdığım için sizi görmeye çok istekli idim… بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين و على اله و صحبه و المجاهدين...

Allahu Teâlâ’nın “Yakın aşiretini uyar.” (Şuara 214) fermanına uyarak, malum hain ve mürted örgütün 6-8 Ekim’de sergilediği vahşet ve katliamla gün gibi gerçek yüzü ortaya çıktıktan sonra milletime açık bir çağrıda bulunmayı uygun gördüm ve Allahu Teâlâ’nın izni ve yardımıyla faydalı olacağını da umut ediyorum. Şöyle ki: Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd; Efendimiz Muhammed’e, Onun pak âline, fedakâr ashabına ve onların yolunda yürüyen, tüm müminlere salat ve selam olsun. Allahu Teâlâ’nın “Yakın aşiretini uyar.” (Şuara 214)...

Kürdistan’dan cennet kokusu tekrar gelmeye başlarken, her tarafa yayılırken, yine aslan Hamzaları, Musabları, Enesleri mıknatıs gibi kendine çekerken, Amed gülistan olmuşken, bülbüller hızla gülistana doğru uçup sabırsızlıkla güllere kavuşmak isterken… Kürdistan’dan cennet kokusu tekrar gelmeye başlarken, her tarafa yayılırken, yine aslan Hamzaları, Musabları, Enesleri mıknatıs gibi kendine çekerken, Amed gülistan olmuşken, bülbüller hızla gülistana doğru uçup sabırsızlıkla güllere kavuşmak isterken, Dicle tekrar kıpkırmızı akarken, şehadet pınarından fışkırırken, cennete doğru akarken, gül ve lalelerini sularken, Şehadet...