Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Beşir Varol

Kur`an, sünnet ve büyük arifler hikmetli söz ve hikâyelerle insanların dikkatini bazı hakikatlere çekmek istemişlerdir. Fakat her insan kendi akıl, ilim ve ruhi terbiyesine göre onlardan etkilenmektedir. Kimisi merama uygun bakar, istifade eder. Kimisi de ters istikametten bakar, her şey onda aksülamel yapmaktadır. Örnek olarak şu hikâye üzerine inceden durmak istiyorum. Allah’a hamd Efendimiz Muhammed’e, Onun al, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Ey Nefsim! “İşte bu örnektir. Biz bütün insanlara veriyoruz. Onları ancak...

Ondan başka ilah olmayan Allah’a layıkıyla hamd olsun. Onunla peygamberlik binası tamamlanan Muhammed’e, Onun pak aline, sadece Allah’ın rızasını gaye edinen ashabına ve onların müstakim yolundan şaşmayan bütün müminlere salat ve selam olsun. Bundan sonra bil ki: … Ondan başka ilah olmayan Allah’a layıkıyla hamd olsun. Onunla peygamberlik binası tamamlanan Muhammed’e, Onun pak aline, sadece Allah’ın rızasını gaye edinen ashabına ve onların müstakim yolundan şaşmayan bütün müminlere salat ve selam olsun. Bundan sonra bil ki:...

Değerli okuyucular! Yeni bir üslupla faydalı gördüğüm bazı nasihat ve tavsiyeleri yapmak istiyorum. Ancak nefsimi herkesten daha fazla nasihat ve tavsiyelere muhtaç gördüğüm için ben de zamanın Bedi’i Üstadı gibi nefsimi muhatap alacağım. İsteyen benimle beraber dinlesin. Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed’e, Onun Âl, Ashab ve inanarak Ona teslim olan tüm insanlara salat ve selam olsun. Değerli okuyucular! Yeni bir üslupla faydalı gördüğüm bazı nasihat ve tavsiyeleri yapmak istiyorum. Ancak nefsimi herkesten daha fazla...

Dergimizin çok kıymetli okuyucuları! Bu sayıdaki yazımı başlıkta gördüğünüz konuya ayırdım. Zira içinde yaşadığımız maddi atmosfer ve dünyevi hadiseler çoğumuza ölümü, ahiret alemini ve ölülerimizi bize unutturuyor. Bu hususlarda, konuşmak ayıp gibi algılanıyor ve yazılan yazılar ilgisiz ve en az okunan yazı oluyor. Allah-u Teâla’ya layıkıyla hamd, hayat Rehberimiz olan Muhammed’e, onun felah gemisi olan aline, yıldızlar gibi yol pusulamız olan ashabına ve onları rehber edinen tüm Müminlere salat ve selam olsun. Dergimizin çok kıymetli...

Çok değerli mümin ve mümine okuyucu kardeşlerim! Rabbimizin lütuf ve keremiyle dergimizin yeni sayısında yine huzurunuzdayız. Bu sayıdaki yazımızı sayının dosya konusu olan hayâ ve edep konusuna ayırdım. Allahu Teâlâ hepimizi hayâ ve edepli mümin ve müminelerden eylesin. Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed(S.A.V)’e, Onun pak aline, örnek ashabına ve onların edebiyle edeplenen tüm müminlere salat ve selam olsun. Çok değerli mümin ve mümine okuyucu kardeşlerim! Rabbimizin lütuf ve keremiyle dergimizin yeni sayısında yine huzurunuzdayız....

Dergimizin basiretli okuyucuları! Bu yeni sayıda da Allahu Teâlâ’nın lütuf ve tevfikiyle yine, huzurunuzdayız. Malum yeni siyasi mücadelemizde birinci sınavımız münasebetiyle yazımı gerçek zafer ve hezimet başlığı altında kaleme aldım. Bu husustaki ifade etmek istediğimi maddeler halinde zikretmeye çalışacağım. Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed’e, Onun pak Âline, muzaffer Ashabına ve onları her hususta kendilerine örnek alan tüm müminlere salat ve selam olsun. Dergimizin basiretli okuyucuları! Bu yeni sayıda da Allahu Teâlâ’nın lütuf ve tevfikiyle...

Çok değerli İnzar dergimizin okuyucuları! Günümüzde bazı insanlar pervasızca her fırsatta Hz. Resulullah sallallahu aleyhi vesellemin anne ve babasını tekfir ediyor ve cehennemde olduklarını söylüyorlar. Dinin bir rüknüymüş gibi her fırsatta nakarat gibi bu konuyu dillendiriyorlar. Bu edep dışı davranış her gayretli Müslüman’ın gayretine dokunduğu gibi benim de gayretime dokunduğu için bu hususta bir yazı yazıp büyük İslam âlimlerinin ne buyurduklarını ortaya koymak istedim. Zira “Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorun.” (Nahl 43, Enbiya 7) ayet-i celilenin...

Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed (S.A.V)’e, Onun pak aline, kutlu ashabına ve tüm etabına salat ve selam olsun. Değerli kardeşler! Bu yazımızı da Kutlu Doğum münasebetiyle peygamberimizin üzerine salavat getirmenin hüküm ve faziletine ayırdık. Bu hususta Allahu Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de Ona salat ve selam ediniz.” (Ahzab: 56) بسم الله الرحمن الرحيم Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed (S.A.V)’e, Onun pak aline, kutlu...

Değerli kardeşlerim! Bu yazımızı İslam’da tecdit ve reform konusuna ayırdık. Bu mevzuda kendimi hazırlıklı görmemekle beraber yanımda istediğim kaynaklar da bulunmamaktadır. Ancak dergimizin dosya konusu olduğu için düzeni bozmak istemedim. Bu çok önemli konunun hakkını veremeyeceğimi biliyorum. İnşallah temhid olarak biraz önbilgi vermek istiyorum. Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, Efendimiz Muhammed’e Onun pak aline fedakâr ashabına ve hak yolda onlara tabi olanlara salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim! Bu yazımızı İslam’da tecdit ve reform konusuna ayırdık....

Bilindiği gibi İslam şeriatında meşruiyeti olmayan her adet, gelenek ve yasa cahilidir. Bütün varlığın Rabbi ve sahibi olan yüce Allah’ın emirlerine muhalif bir iş cahiliye olmaz da ne olur. Rabbimiz ve sahibimiz yüce Allah olunca haliyle bizim için uygun gördüğü din ve.. Allahu Teâlâ’ya layıkıyla hamd, efendimiz Muhammed’e, Onun pak ehline, fedakâr ashabına ve cahili bütün adetlerden korunup sünnet-i seniyyeye tabi olan mü`minlere salat ve selam olsun. Dergimizin müdavimleri olan çok değerli kardeşlerim, bu yazımı...