Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Sait Çimen

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/01/Untitled-3-1280x720.jpg

Vefatına kadar Rasulullah aleyhissalatu vesselamdan ayrılmadı Hz. Osman. Veda Haccı`nda da Efendimiz ile beraberdi. Hz. Osman, Rasulullah`ın vefatından sonra başa geçen Hz. Ebubekir döneminde, halifeye ve Müslümanlara elinden gelen yardımları esirgemedi. Halifenin istişare ettiği ve görüşlerine değer verdiği kişilerden biriydi Hz. Osman. Bir ara Medine`de kıtlık yaşanmaya başlandı. Müminlerin annesi Hz. Aişe anlattı: “Rasulullah (aleyhissalatu vesselam), yorulmuş, istirahat ediyordu. Bu sırada babam Ebubekir içeri girmek için izin istedi. Efendimiz izin verince içeri girdi. Rasulullah halini...

“Rasulullah Kâbe`yi tavaf etmedikçe, ben tavaf etmem!” Bu cevaba öfkelenen müşrikler, Mekke`deki görevi bittiği için Rasulullah`a gitmeyi düşünen Hz. Osman`ı bir süre alıkoydular. Bu arada Hudeybiye`de bir bekleyiş vardı. Ashab, Rasulullah`a ‘Hz. Osman`a imrendiklerini, çünkü Kâbe`yi rahatça tavaf edebildiğini` söylediklerinde Hz. Osman`ın naif yüreğini bilen Efendimiz aleyhissalatu vesselam… Hz. Osman, insanda saygınlık uyandıran bir kişiliğe ve yumuşak bir ahlaka sahipti. ‘Rızkı dilediğine yayıp genişleten` Rabbimiz, Hz. Osman`a çokça mal vermişti. İyi bir tüccardı ve çok...

Hz. Osman, hicret için hareket etmeden önce Resulullah aleyhissalatu vesselama şöyle dedi: “Ey Allah`ın Rasulü! Bir defa hicret ettik. Bu, Necaşi`ye ikinci hicretimiz oluyor. Ancak siz bizimle değilsiniz”. Efendimiz şöyle buyurdu: “Siz Allah`a ve bana hicret edenlersiniz. Bu iki hicretin tamamı sizindir.” Bunun üzerine Hz. Osman “Bu bize yeter ya Resulullah” dedi. Alemlere Rahmet olarak gönderilen Aziz Peygamber aleyhissalatu vesselama damat olmak büyük bir onur olsa gerek. Hz. Osman da Efendimiz`e damat olma şerefine nail...

Hz. Ömer, her işinde Rasulullah`ı örnek alır ve örnek gösterirdi. İslam toplumunda refahın arttığı ve bunun emarelerinin göründüğü bir ortamda minbere çıktı ve şöyle dedi… Teslim Olmak Budur! Hz. Ömer, her işinde Rasulullah`ı örnek alır ve örnek gösterirdi. İslam toplumunda refahın arttığı ve bunun emarelerinin göründüğü bir ortamda minbere çıktı ve şöyle dedi: “Mehrin 400 dirhemden fazla olduğunu hiç bilmiyorum.” Allah Rasulü`nün evliliklerinde 400 dirhemden fazla mehir vermediğini ve herkesin bu konuda ona uymasını istiyordu....

“Ey insanlar! Sahip olduğunuz sırları ıslah ediniz ki dışınız da ıslah olsun! Ahiretiniz için çalışınız ki, dünya işinizi halledesiniz! Biliniz ki, Adem`den bu yana hiçbir insan yoktur ki babası ölmüş olmasın! Kim cennet yoluna girmek isterse cemaatleşsin, cemaatten ayrılmasın! Çünkü şeytan, yalnız olanın arkadaşıdır. Hiç biriniz size yabancı olan –namahrem- bir kadınla yalnız kalmasın Çünkü şeytan onların üçüncüsü olur. Kim Allah yolunda güzel ameller yapılınca sevinir ve Allah`ın istemediği hareketler yapılınca da üzülürse, işte mü`min...

“Muhammed kimin ilâhı ise, bilsin ki O vefat etmiştir. Allah ise, Hayy`dir ve hiç ölmez! Ey Kureyş cemaati! Sizler, Müslüman olanların sonuncusu oldunuz, bari dinden çıkanların ilki olmayın! Vallahi ben iyi biliyorum ki bu din, güneşle ayın doğuşu ve batışı devam ettikçe dipdiri ayakta kalacaktır. Şu kendinizden olan kişi, sakın sizi aldatmasın! Ey insanlar! Ben Kureyşlilerin mal bakımından en zenginiyim. Siz emirinizi dinleyiniz! Ona zekâtlarınızı ödeyiniz! Öldürmeye Giderken Dirilen Adam Hz. Ömer Radıyallahu Anh (3)...

“Allah Rasulü`ndan umre yapmak için izin istedim. İzin verdi ve “Bizi de duada unutma, sevgili kardeşim!” buyurdu. Peygamber`in bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler, o kadar sevinmezdim.” Ashab-ı Kiram, duru bir şekilde iman etmenin, imanını güzelleştirip onunla dünyaya bakmanın, Allah ve Rasulüne teslimiyetin en güzel örneklerini sundular sonraki nesillere. Öldürmeye Giderken Dirilen Adam Hz. Ömer Radıyallahu Anh (2) Müslümanlar Mekke`de eziyetlerle karşılaştılar ve bu durum öyle oldu ki, dayanılmaz bir hal aldı. Allah Rasulü aleyhissalatu...

Bir şey daha söylemelerine fırsat vermeden Said b. Zeyd`in üzerine yürüdü ve onu dövmeye başladı. Kendisine güç yetiremeyen Said`i aralıksız olarak döverken, Said`in eşi Fatıma, kocasını Ömer`in elinden kurtarmak için hamlede bulundu. Ömer, zavallı kadının yüzüne şiddetli bir tokat attı. Fatıma yere düşerken kafasını çarptı ve kısa sürede kanlar içinde kaldı. Öldürmeye Giderken Dirilen Adam Hz. Ömer Radıyallahu Anh Ashab-ı Kiramdan Abdullah b. Mesud şöyle demiştir. “Ömer`in Müslüman olması fetih, hicret etmesi zafer, hilafeti ise...

Bir gün şöyle buyurdu: “Allah bir kulunu dünya ile kendi katı arasında özgür bıraktı. Bu kul, Allah katında olanı tercih etti.” Kimse bundan kastedileni anlamadı; ama Hz. Ebubekir ağlamaya başladı. Sadece o kastedilen kulun Allah Rasulü olduğunu ve Aziz Peygamberin vefatının yaklaştığını anlamıştı. Kutlu Hicretin Yol Arkadaşı HZ. EBUBEKİR (5) Peygamber aleyhissalatu vesselam hastaydı. Hastalığı bazen çok şiddetleniyor, bazen hafifliyordu. Bu aralarda müminlere öğütlerde bulunuyor, onları haramlar konusunda uyarıyordu. Güzel örnekliğini son anlarında bile devam...

Bedir Savaşında yakalanan esirlerin durumu Müslümanlar arasında tartışma konusu oldu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam esirlerin durumunu sahabe arasında istişare edince Hz. Ömer ve Sa`d b. Muaz esirlerin öldürülmeleri, Hz Ebubekir ise fidye karşılığında serbest bırakılmaları yönünde görüş bildirdi. Rasulullah da Hz Ebubekir`in görüşünü benimsedi ve fidyede karar kılındı. Kutlu Hicretin Yol Arkadaşı Hz. Ebubekir (4) Medine esenlik yurdu, Medine kardeşlik yurduydu mazlum muhacirler için. Mekke`de şirkin kara bulutlarından uzaklaşmış, Medine`de bir bahar serinliğinde bulmuşlardı kendilerini. Medine,...