Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Sait Çimen

Efendimiz aleyhissalatu vesselam, her gün sabah veya akşam vakitlerinde uğradığı dostu Ebubekir`in evine öğle sıcağında, başını sararak gitti. Hz. Ebubekir, önemli bir konu olduğunu anladı. Peygamber aleyhissalatu vesselam, “Yüce Allah, Mekke`den Medine`ye hicret etmeye izin verdi” diye buyurdu. Kutlu Hicretin Yol Arkadaşı Hz. Ebubekir (3) Mekke`de hava ağırlaşmış, gözlerinden kin taşan zalimlerin öfkesi kabarmaktaydı. Taştan, ağaçtan putlara değil Allah`a kulluk etmek isteyenler için yaşanmaz bir yer haline gelmişti Mekke. Bir bir ayrılmışlardı yaşadıkları beldeden. Kimi...

Mekke’de Müslümanlar, müşriklerin işkenceleri altında inliyordu. İman ehli imtihan ediliyor, bileniyor, çelikleşiyordu. Eziyetlerden paylarını almayanların sayısı çok azdı. Şirkin elebaşları öyle azmıştı ki, Aziz Peygambere ve Mekke’nin tanınmış şahsiyetlerine de saldırmaktan geri durmuyorlardı. Bir gün müşriklerin elebaşları Kâbe’nin yanında toplanıp içlerindeki pisliği sözleriyle ortalığa dökmeye başladılar. Peygamber aleyhissalatu vesselama hakaretler ediyor, atıp tutuyorlardı. Mekke’de Müslümanlar, müşriklerin işkenceleri altında inliyordu. İman ehli imtihan ediliyor, bileniyor, çelikleşiyordu. Eziyetlerden paylarını almayanların sayısı çok azdı. Şirkin elebaşları öyle azmıştı...

Muhacire ensar, Rasule kalkan İmanla dirilen, gemiler yakan Buz iken eriyen, hak için akan Karanlığa kandil Ashabı Rasul … Muhacire ensar, Rasule kalkan İmanla dirilen, gemiler yakan Buz iken eriyen, hak için akan Karanlığa kandil Ashabı Rasul Bir ahad çığlığı yüklenir şehir Cennet yakın sabret, ey ehli Yasir Ateş kavurdukça Habbab bilenir Tarih hayran sana Ashabı Rasul Ramda’da direniş, Bedir’de mızrak Muvahhid bir çığlık, ufuklar berrak Onlara ar gelir bu yolda durmak Kıyam önderleri Ashabı...

İslam Tarihindeki önemli olaylardan biridir İsra ve Mirac mucizesi. İman ehlinin gönüllerini coşturan, inkâr ehlinin alaya aldığı, kalbinde hastalık olanların hastalıklarını artıran büyük olay… Kur’an-ı Kerim bu konuya İsra Suresi 1. Ayette değinir: “Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan… Yer Ukaz Panayırı… Doksan yaşlarında bembeyaz sakallarıyla heybetli bir adam kızıl bir deve üzerinde konuşuyor. Herkes pür dikkat kesilmiş dinliyor. Bu adam şirkin hâkim olduğu Mekke’de bir muvahhid olan Kuss...

Ahzab Sûresi 23. Ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Müminler içinde Allah`a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” Ahzab Sûresi 23. Ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Müminler içinde Allah`a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde (sözlerini) değiştirmemişlerdir.” Rivayetlere göre sahabe, ayette geçen...

Sa’d b. Ebi Vakkas, Hz. Ebubekir radıyallahu anhın davet ve teşviki ile Müslüman olan gençlerdendi. Tevhid davetini kabul ettiğinde daha 17 yaşındaydı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın annesi Amine Hatun gibi o da Zühre Oğullarından idi. Sa’d b. Ebi Vakkas, Hz. Ebubekir radıyallahu anhın davet ve teşviki ile Müslüman olan gençlerdendi. Tevhid davetini kabul ettiğinde daha 17 yaşındaydı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın annesi Amine Hatun gibi o da Zühre Oğullarından idi. Aziz Peygamber, yiğit ve fedakâr bir genç...

Hendek Savaşının zor günleriydi. Soğuk, açlık ve kuşatma tahammül sınırlarını zorluyordu. Müşriklerin kuşatması kadar Yahudilerin ihaneti de Müslümanları sıkıyor, rahatsız ediyordu. Her an beklenmedik bir yerden saldırı gelebileceği için teyakkuzda olmak gerekiyordu. Hendek Savaşının zor günleriydi. Soğuk, açlık ve kuşatma tahammül sınırlarını zorluyordu. Müşriklerin kuşatması kadar Yahudilerin ihaneti de Müslümanları sıkıyor, rahatsız ediyordu. Her an beklenmedik bir yerden saldırı gelebileceği için teyakkuzda olmak gerekiyordu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu:  "Beni Kureyza’nın tutum ve davranışını öğrenip gelebilecek...

İslam ordusu Mısır seferinde zorlanıyor, düşmanı mağlup edemiyordu. Zaman geçtikçe sıkıntı artıyor, orduda moral bozukluğu baş gösteriyordu. Halifeden yardım istemeye karar verdiler. İslam ordusu Mısır seferinde zorlanıyor, düşmanı mağlup edemiyordu. Zaman geçtikçe sıkıntı artıyor, orduda moral bozukluğu baş gösteriyordu. Halifeden yardım istemeye karar verdiler. Müslümanların Halifesi Hz. Ömer radıyallahu anh, ordu komutanına bir mektup ve dört kişi gönderdi. Mektupta ordu komutanına hitaben şunlar yazıyordu: “Şunu bil ki, Allah, hiçbir topluluğa niyeti doğru olmadıkça, yardım etmez....

Rasulullah aleyhissalatu vesselamın huzuruna Hıristiyanlardan bir taife gelip şöyle dediler: “Ey Muhammed! Biz bazı mallarımızın paylaşımında anlaşamadık. Bu konuda bize hakemlik edecek birini bizimle birlikte gönder. Biz senin gönderdiğin kişiye uyacağız.” Rasulullah aleyhissalatu vesselamın huzuruna Hıristiyanlardan bir taife gelip şöyle dediler: “Ey Muhammed! Biz bazı mallarımızın paylaşımında anlaşamadık. Bu konuda bize hakemlik edecek birini bizimle birlikte gönder. Biz senin gönderdiğin kişiye uyacağız.” Rasulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: “Sonra gelin. Sizinle birlikte sağlam ve güvenilir birini...

Peygamber aleyhissalatu vesselam, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Zeyd daha 11-12 yaşlarındaydı. Küçük yaşına rağmen hicret ile Medine’de büyük bir değişimin yaşanacağını, birçok değer ve yargının sarsılacağını anladı ve ona göre konum aldı. Artık cahiliyenin devri geçiyor, hak güneşi doğuyordu. Zeyd b. Sâbit Medine’nin Hazrec kabilesinden ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın dayıoğulları sayılan Neccaroğullarındandır. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde Zeyd daha 11-12 yaşlarındaydı. Küçük yaşına rağmen hicret ile Medine’de büyük bir değişimin yaşanacağını, birçok değer...