Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Selim Sabaz

Siyer, manen tutulan yol ve gidiş mânâlarını taşıyan sîret kelimesinin çoğuludur. İnsanlığın atası Hazreti Adem (a.s)`dan Hatemül Enbiya Hz. Muhammed (s.a.v)`e kadar gelen ve insanlığı Allah`a kulluğa ve O`nun dışındaki tüm mabudları red ve inkâr etmeye davet eden peygamberlerin; insanları hak yola çağırmak için vazifelerini nasıl yaptıklarını, bu uğurda ne gibi meşakkat ve tehlikelere göğüs gerdiklerini anlatan ilme İslam Tarihi veya Siyer-i Enbiya (a.s) denir. Siyer, manen tutulan yol ve gidiş mânâlarını taşıyan sîret kelimesinin...

Ahiret; lügatte diğeri, öteki, başka, sonraki vb. anlamlara gelir. Istılahta ise; Ahiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir. Ahiret; lügatte diğeri, öteki, başka, sonraki vb. anlamlara gelir. Istılahta ise; Ahiret kavramıyla hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle başlayan dünya hayatından farklı ve ebedî olan hayat kastedilmektedir. İslami literatürde âhiret, İsrafil (as)`in Allah`ın emriyle kıyametin kopması için Sûr`a ilk defa üflemesinden ikinci defa üflemesine,...

Allah’a yakınlaşmak, O’na kurbiyet kesbetmek, O’nun dışındaki tüm varlıklardan gelecek fayda ve zararın ancak O’nun izin ve iradesi ile olduğunu yakinen inanmayı getirir. O’nu zat ve sıfatları ile tanımak, O’nun kader ve kazasına inkıyad ile Onun dışındaki tüm ilah taslaklarını elinin tersiyle bir tarafa bırakmayı getirir. Allah’a yakınlaşmak, O’na kurbiyet kesbetmek, O’nun dışındaki tüm varlıklardan gelecek fayda ve zararın ancak O’nun izin ve iradesi ile olduğunu yakinen inanmayı getirir. O’nu zat ve sıfatları ile tanımak,...

Arap Yarımadası’nın batısında, Kızıldeniz’in doğusunda yer alan Mekke , Hicaz Bölgesi’nin merkezi ve İslam aleminin en kutsal şehridir.Mekke İslamiyet öncesinde de Arap Yarımadası’nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Arap Yarımadası’nın batısında, Kızıldeniz’in doğusunda yer alan Mekke , Hicaz Bölgesi’nin merkezi ve İslam aleminin en kutsal şehridir.Mekke İslamiyet öncesinde de Arap Yarımadası’nın en önemli ticaret merkezlerinden biriydi. Bu kutsal kentin Asya ile Afrika’yı birleştiren ünlü baharat yolu üzerinde yer alması değerine değer katmaktaydı.Mekke geçmişi MÖ 2000’li...

İnsan Eşref-i mahlûkat olarak yaratılmıştır. Kendisine verilen yetenek ve kabiliyetlerle Hak/Batıl, Doğru/Yanlış’ ı birbirinden temyiz edebiliyor. Seçme hürriyetini kullanıp yönünü tayin ederken de tabiatıyla sonuçlarına da katlanacaktır. ‘Biz İnsanı en güzel bir surette yarattık.’ Biz insanoğlunu fıtrat ve yetenek açısından en güzel bir biçimde yarattık… Sonra, insanoğlu, bu fıtratı ile yüce Allah`ın kendisine gösterdiği, açıkladığı ve iki yoldan birisini seçsin diye özgür bıraktığı çizgiden sapınca, biz de "Onu aşağıların en aşağısı kıldık." Tin Suresi 95/4-5...