Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Şenlik

https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2018/02/kadın-1280x720.jpg

“Ey İnsanlar! Kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah`tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah`ın bir emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve ismetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; onların, aile şerefini korumaları ve evlerinizi sizin hoşlanmadığınız hiç kimseye açmamalarıdır. Eğer onlar, razı olmadığınız herhangi bir kimseyi evinize alırlarsa onları hafifçe dövebilir, azarlayabilirsiniz… Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellemin Veda Haccında gerek Arafat`ta ve gerek Mina`da yaklaşık 120 bin kişiye hitaben irad...

Fıkhi hükümlerin değişmesinde etkin rol oynayan faktörlerden biri de çevre (mekân, iklim, coğrafya) faktörüdür. “İnsan yaşadığı ortamın ürünüdür.” İnsan karakteri yaşadığı doğal ve sosyal ortamın oluşturduğu koşullara bağlı olarak biçimlenir. Farklı coğrafi bölgelerde, farklı iklim koşullarında yaşayan her insan topluluğu, farklı gelenek, adet, tarih, karakter ve özelliklere sahiptirler. Bu farklılığa bağlı olarak da sosyal yapıları farklı bir şekilde ortaya çıkar. Bunun tabii sonucu olarak da kurumları düzenleyen hukûki hükümler de farklı olacaktır. Genel itibariyle tarihsel...

Mevlana Halid, İslami ilimlerde her dalda mütehassıs ve üstün favkiyeti olmasına rağmen çok merak ettiği ledünni ilimlere bir türlü vakıf olamıyordu. Bunun için kâmil bir mürşide ihtiyacı olduğunu düşünerek hacca gidip İslam dünyasının her tarafından gelen birçok âlimle görüşüp tanıştı, amacı kâmil bir mürşid bulup ona intisab etmekti. Bir gün Medine`de Yemenli bir zata rastladı. Cahilin âlimden nasihat istemesi gibi ondan nasihat istedi. Mevlana Halid`in asıl adı, Ebu`l-Beha Diyauddin Halid bin Ahmed bin Hüseyn eş-Şehrezori...

İşte Mescid-i Aksa`nın bu kutsiyetinden dolayıdır ki peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem, bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: `Sadece üç mescide ziyaret için sefer yapılır; Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve benim şu mescidim, yani Medine`deki Mescid-i Nebevidir.” (İbni Mace) İslam`ın üçüncü Haremi Şerif`i olarak bilinen Kudüs şehri ve orada bulunan Mescid-i Aksa veya Beytülmakdis, yeryüzünde inşa edilen en eski mabetlerden biridir. Bu mabed, ilk olarak Süleyman Aleyhisselam tarafından inşa edilmiştir. Kur`an`da çevresi mübarek kılınan yer olarak bilinen...

Hac, İslam`ın diğer ibadetlerinden farklı olarak her bir nüsukünde adaletin en belirgin bir şekilde ilan edilip temsil edilen, bir vahdet ve kardeşlik projesidir. Hac, İslam`ın temel ibadetlerinden biri olmakla birlikte, sosyal adalettir de. Haccın sosyal yönünün en önemli özelliği, muayyen bir mevsimde yeryüzünün doğusundan batısından gelen Müslümanların Allah`ın evinde toplanmasıdır. Hac, İslam`ın diğer ibadetlerinden farklı olarak her bir nüsukünde adaletin en belirgin bir şekilde ilan edilip temsil edilen, bir vahdet ve kardeşlik projesidir. Hac, İslam`ın...

Vahiy; Arapça bir kelime olup sözlükte: “Birinin kalbine bir şey ilka etmek, bir meseleyi anlatmak veya mesaj vermek” anlamlarına gelir. Vahyin diğer bir anlamı da “süratle gizli bir işaret” demektir. Bu öyle bir işarettir ki, bunu sadece görmüş olan anlayabilir. Vahiy; Arapça bir kelime olup sözlükte: "Birinin kalbine bir şey ilka etmek, bir meseleyi anlatmak veya mesaj vermek" anlamlarına gelir. Vahyin diğer bir anlamı da "süratle gizli bir işaret" demektir. Bu öyle bir işarettir ki,...

Kullukta, süreklilik ve düzenlilik esastır. Kulun hayatı, sürekli bir gözetim ve denetim altındadır. Kul Ef`ali mükellefe denilen İslam`ın vecibelerini hayatında yaşayıp yaşamadığının sınavını vermektedir. Bu vecibeler, kulun isteğine, keyfine ve zevkine göre değil, her zaman ve her zeminde mutlaka yapılması ve uyulması gereken esaslardır. Dolayısıyla imandan sonra Ef`ali mükellefe denilen bu vecibeleri yaşamanın zorunluluğu vardır. "Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat: 56)   Bu ayeti kerime, Allah`u Teâlâ`nın, kâinatta var olan...

Siyaset Arapça bir kelime olup seyislikten gelmektedir. Seyislik ise bakıcılık ve rehberlik anlamlarını taşır. Sosyolojide siyaset, toplumları yönetme bilimi demektir. Bu anlamıyla siyaset, toplumun hukuktan ahlaka, eğitimden savunmaya kadar dâhili ve harici tüm işleri ve ilişkileri düzenleme, yürütme ve yönlendirme sanatıdır. Siyaset Arapça bir kelime olup seyislikten gelmektedir. Seyislik ise bakıcılık ve rehberlik anlamlarını taşır. Sosyolojide siyaset, toplumları yönetme bilimi demektir. Bu anlamıyla siyaset, toplumun hukuktan ahlaka, eğitimden savunmaya kadar dâhili ve harici tüm işleri...

İslam`da Zekât, beş temel esastan biridir. Toplumun zenginlerinden alınıp Kur`an nassıyla belirlenen 8 sınıfa verilmek üzere toplumsal bir yardımlaşma ve dayanışma sistemi ve mali bir ibadettir. Malı cimrilik kirlerinden arındırıp kişinin manevi temizlediğine ve malda berekete vesile olduğu için buna zekât denilmiştir. İslam`da Zekât, beş temel esastan biridir. Toplumun zenginlerinden alınıp Kur`an nassıyla belirlenen 8 sınıfa verilmek üzere toplumsal bir yardımlaşma ve dayanışma sistemi ve mali bir ibadettir. Malı cimrilik kirlerinden arındırıp kişinin manevi temizlediğine...

Vasat Ümmet; ölçülü, dengeli, uyumlu ve hayırlı ümmet anlamında İslam ümmetini vasıflandıran Kur`anî bir terimdir. Vasat, ifrat ve tefritin ortası olan itidaldir. Diğer bir ifadeyle vasat, cimrilik ve savurganlığın ortası olan cömertliktir. Vasat, hayır ve şer bakımından övülme ve yerilmelerin aşırılığından kaçınarak orta yolu tutmaktır. (El Müfredat Fi Garaibil-Kur`an, 820) Vasat Ümmet; ölçülü, dengeli, uyumlu ve hayırlı ümmet anlamında İslam ümmetini vasıflandıran Kur`anî bir terimdir. Vasat, ifrat ve tefritin ortası olan itidaldir. Diğer bir ifadeyle...