Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Şenlik

İsraf; Arapça bir kelime olup, sa-re-fe kökünden gelir. Sa-re-fe, herhangi bir şeyde makul haddi aşmak demektir. Istılahta ise gayrimeşru (şer`i olmayan) bir gaye için mal sarf etmeye denir. İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz, yersiz ve aşırı tüketmesi demektir. İsraf; Arapça bir kelime olup, sa-re-fe kökünden gelir. Sa-re-fe, herhangi bir şeyde makul haddi aşmak demektir. Istılahta ise gayrimeşru (şer`i olmayan) bir gaye için mal sarf etmeye denir. İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz, yersiz ve aşırı tüketmesi...

İslam’da insanlar arası ilişkilere önem verildiği gibi özellikle yakınlardan başlayarak anne ve babanın yanı sıra diğer akrabaların da ziyaret edilip gözetilmesi son derece önemli bir prensiptir. Davette dahi evvela onlardan başlanması ve iyilik mülahaza ettiği her konuda onlara rehberlik edip yardımcı olması gereken hukuki ve ahlaki bir görevdir. Sözlükte ‘sıla’ kelimesi, mastar olup, ulaşmak, kavuşmak, bağ kurmak gibi anlamlara gelir. Rahim ise, acıma, koruma, şefkat manalarına gelmektedir. (İbnü’l Esir, II, 210) Istılahta ise, yakınlık derecesine...

Fetih ile işgal arasındaki farkı ortaya koyabilmemiz için, önce fetih nedir, Neyi getirir? İşgal nedir, neyi götürür? Gerçeğinin tarifini ve analizini iyi yapmamız lazım. Fetih ile işgal arasındaki farkı ortaya koyabilmemiz için, önce fetih nedir, Neyi getirir? İşgal nedir, neyi götürür? Gerçeğinin tarifini ve analizini iyi yapmamız lazım. Fetih; ilayı Kelimetullah için girilen her bölgede İslami tebliğ faaliyetlerini yürütürken orada yaşayan sivillere ve masumlara hiç bir zarar vermeden bölgeyi ele geçirdikten sonra adil bir şekilde...

Âdem: Sözlükte “Yeryüzü” anlamına gelir. Istılahi manası ise, insanoğlunun ilk atası, ilk insan ve ilk peygamber demektir. İnsan, farklı iki şeyin birleşiminden meydana gelmiştir. Bu iki şeyden biri, yeryüzünden alınan toprak; diğeri ise, yüce Allah’ın kendi ruhundan ona üflemesidir. İnsan fıtratında etkisini gösterecek bu iki farklı unsura da çekebileceğinden dolayıdır ki, insandan hem iyilik, hem de kötülük sadır olması mümkündür. Yani insan hayır işlemeye de şer işlemeye de kabildir. Kur’an-ı Kerimde, Yeryüzüne halife olacak insanın,...

Kur’an-ı Kerim’de “Ahiret” kelimesi 115 yerde geçmektedir. Bunların hemen hemen tamamına yakını ölümle başlayan ebedi hayatı amaçlamaktadır. Ahiret, ölümle başlayan berzah âlemini, kıyamet olayını, sıratı, cennet ve cehennem hayatını kapsayan geniş bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim’de “Ahiret” kelimesi 115 yerde geçmektedir. Bunların hemen hemen tamamına yakını ölümle başlayan ebedi hayatı amaçlamaktadır. Ahiret, ölümle başlayan berzah âlemini, kıyamet olayını, sıratı, cennet ve cehennem hayatını kapsayan geniş bir kavramdır. Ahiret gününe inanmak, Allah`a, meleklere, kitaplara ve peygamberlere inanmak...

Aşura günü insanlık tarihinde büyük olaylara sahne olduğundan İslam dininde olduğu gibi birçok semavi dinde de önemli bir yere haizdir. Rivayetlere göre, Âdem aleyhisselamın yeryüzüne indirilmesi ile tevbesinin kabul edilmesi Aşura gününde olmuştur. Aşura günü insanlık tarihinde büyük olaylara sahne olduğundan İslam dininde olduğu gibi birçok semavi dinde de önemli bir yere haizdir. Rivayetlere göre, Âdem aleyhisselamın yeryüzüne indirilmesi ile tevbesinin kabul edilmesi Aşura gününde olmuştur. Yine Nuh aleyhisselamın tufandan kurtulup gemisinin selametle karaya çıkması,...

Eğitim, insanlık tarihinin en eski ve en köklü geleneklerindendir. İnsanoğlunun eğitim tarihi henüz daha cennetteyken Allah’u Teâlâ`nın ona öğrettiği isimlerle başlar. Tüm toplumlarda eğitim en önemli mesele ve en üst sırada yer almıştır. Eğitim, insanlık tarihinin en eski ve en köklü geleneklerindendir. İnsanoğlunun eğitim tarihi henüz daha cennetteyken Allah’u Teâlâ`nın ona öğrettiği isimlerle başlar. Tüm toplumlarda eğitim en önemli mesele ve en üst sırada yer almıştır.   Eğitim, belli kazanımları başkalarına bir transfer ameliyesidir. Bunu...

Hac, İslam’ın diğer ibadetlerinden farklı olarak her nüsukünde vahdet ve adaletin en belirgin bir şekilde ilan edildiği bir kardeşlik provasıdır. Hac, İslam’ın diğer ibadetlerinden farklı olarak her nüsukünde vahdet ve adaletin en belirgin bir şekilde ilan edildiği bir kardeşlik provasıdır. Hac, İslam’ın temel ibadetlerinden biri olmakla beraber, sosyal bir projedir de. Haccın sosyal yönü diğer ibadetlerden daha ehemmiyetsiz değildir. Haccın sosyal yönünün en önemli özelliği, aynı mevsimde yeryüzünün dört bir yanından gelen insanların Allah’ın evinde...

Millet olarak yeni bir eğitim ve öğretim yılını geride bırakıp tatile girerken her kesin kafasında farklı bir tatil geçirme hevesi ve planları vardır. Kimileri turistik bölge ve sahillerde gezinti ve vakit öldürmeyi düşünürken, kimileri de serin ve yaylalık yerleri seçerek kafa dinlemeyi planlamaktadır. Millet olarak yeni bir eğitim ve öğretim yılını geride bırakıp tatile girerken her kesin kafasında farklı bir tatil geçirme hevesi ve planları vardır. Kimileri turistik bölge ve sahillerde gezinti ve vakit öldürmeyi...

Zekât, İslâm`ın beş temel esasından biridir. Fakirin ve yoksulun hakkı olarak malı, cimrilik kirinden arındırarak kişiyi temizlediği ve malda berekete sebep olduğu için buna zekât denilmiştir. Zekâtın sözlük anlamı, temizlik, artma ve bereket demektir. Terim olarak ise, bir malın belli bir miktarını, Allah`ın Kur’an-ı Kerim`de saydığı sekiz sınıftan birisine veya birkaçına Allah rızası için verilen bir infaktır. Zekât, İslâm`ın beş temel esasından biridir. Fakirin ve yoksulun hakkı olarak malı, cimrilik kirinden arındırarak kişiyi temizlediği ve...