Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Zülküf Yel

İnsanlar, görevlerini yerine getirmek, Allah Teâlâ`ya verdikleri ahitlerini ifa etmekle yükümlüdürler. Bundan sonra Allah`ın istediği şeyler istediği şekilde olur. İnsanlara, kendilerini korkutan zâlimlerin zayıf olduklarını; zalimlere verilen mühlet dolunca ve Allah(CC), helak olmalarını dilediği zaman, küçücük bir gencin bile onları mağlup edebileceğini gösterdi. Allah`ın yardımı ile küçük ve rivayetlere göre kısa ve zayıf bir çocuk olan Hz. Davut, zalim Calut`u yere sermiştir. Elbette gören gözler ve basiret sahipleri için bunda büyük ibretler vardır. Dâvûd (a.s.),...

Peygamberlik kulluğun zirvesi ise, o halde insan, kulluğu nispetinde değerlidir. Değerin ve şerefin sırrı buradadır. Mü`minlerin hayata dair değerlendirmesi işte bu çerçevede olmalıdır. Çevremizdeki insanları değerlendirme ölçümüz bu olmalıdır. Biz de eğer kişiliğimize değer katmak istiyorsak, kulluğumuzu güzelleştirmeliyiz. 1) Hz. Musa (AS)`ın kıssasını anlatan ayetlerde Hz. Musa (AS)`ın peygamberliğinin yanı sıra, kulluğuna vurgu vardır. Her peygamber ve onların izlerini takip eden salih zatlar, daima hayatlarında kulluk vurgusunu ön plana çıkarmışlardır. Peygamberlik, beşer için en yüksek...

Gerçek manada medeniyet İslam demektir. İslami değerlerden kopuk uygarlıkların medeniyet olarak nitelendirilmesi doğru değildir. Vahyin ışığında belirlenmiş adalet ve erdem ilkeleri üzerinde inşa olmamış bir toplumsal yapı ve yaşam biçimi insanlığı layık olduğu yere götüremez. Özellikle bireylerin ve bireylerden müteşekkil toplumların mertebe kat edebilme, eşreften esfele, esfelden eşrefe çıkabilme kabiliyeti sebebiyle, İslam`dan mahrum topluluklar, hangi asırda olurlarsa olsunlar, ilkelliğe geri dönebilirler. Hz. Musa`nın Kıssasından Dersler Ve İbretler – 14 1) Risalet ve hidayet, insanları aydınlığa...

Oysa gelen hakikate teslim olup, bizi hidayetten uzaklaştıran alışkanlıkları bir kenara bırakmalıyız. Bu konuda gereken kararlılığı göstermez isek, herkesin kendi dünyasında bir din anlayışı inşa olur. Hele de nesillerin değişmesi ile beraber bu tahrip veya umursamazlık, dinin bir cüzü olarak anlaşılır ve öylece muamele görür. Bu büyük tehlikeyi görmek lazımdır. Allah neyi emrettiyse tam bir teslimiyet ile onu alıp uygulamak gerekir. İşte felah ve kurtuluş budur. Hz. Musa`nın Kıssasından Dersler ve İbretler-13 1) Kur`an`da zikredilen...

“Biz onları on iki kabileye, o kadar ümmete ayırdık. Ve kavmi kendisinden su istediği zaman Musa`ya, elindeki asâ ile taşa vur, diye vahyettik, vurunca hemen o taştan on iki pınar akmaya başladı. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi. Bulutu da üzerlerine gönderdik, gölgeledik. Onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz, dedik. Onlar zulmü bize yapmadılar, lakin kendi kendilerine zulmediyorlardı.” ( 7: 160 ) Hz. Musa`nın Davetinden...

Bu asil ve yüce din, bu dünyaya bakan yönü ve keyfiyeti ile bile uğrunda her türlü bedelin ödenmesini ve tam bir ihlas ile yaşam biçimi haline getirilmesini hak ediyor. İslam medeniyettir, insanlığın topyekûn özgürlük ve adalet merdiveni ile yükselmesi, yücelmesidir. Hz. Musa`nın Kıssasından Dersler ve İbretler-12 1) Allah Azze ve Celle`nin ulûhiyet ve rububiyetini inkâr edenler, yapmış oldukları bu yanlış tercihin bedelini, hem bu dünyada hem de ahirette göreceklerdir. İnkârcılar, madden ve manen büyük bir...

Bazen de bir toplumun madden ve manen yok oluşu ile sonuçlanabilir. Görünen ve görünmeyen düşmanlar, harekete geçmek için İslam toplumlarının en zayıf anlarını kollarlar. Bu anı yakaladıkları zaman da harekete geçme konusunda tereddüt etmezler. Hz. Musa`nın Kıssasından Dersler İbretler-11 1) İslami bir toplumda idare ve imamet en önemli meselelerden birisidir. Hem İslami literatürdeki referanslarımız hem de sosyolojik gerçekler bunu zaruri kılmaktadır. Toplumların doğası gereği idare işi kısa bir zaman diliminde bile boşluk kaldırmaz. Bu kısa...

Tarih boyunca kâfirler ve zalimler, hakikate değil zorbalığa ve zulme dayanmışlardır. Kurmuş oldukları düzenlerini zulüm üzerine tesis etmişlerdir. Küfür sistemlerinin adalet ve hak gibi bir kaygıları hiçbir zaman olmamıştır. Zayıflık ve mustazaflık onlar için ezmeye sebeptir. Temel hak ve özgürlükler i zorbalıkla gasp etmektedirler. Küfrün temel mantığı, zorbalık ve ceberrutluktur. Hz. Musa`nın Kıssasından Dersler ve İbretler – 10 1)  Tarih boyunca kâfirler ve zalimler, hakikate değil zorbalığa ve zulme dayanmışlardır. Kurmuş oldukları düzenlerini zulüm üzerine...

Allah Azze ve Celle, zalimlere ve günahkârlara mühlet verir; ama asla küfür ve fasıklıklarını hesapsız bırakmaz. Davetin bütün delilleri tekâmüle erdikten sonra, azap sözü hak olur. Bu azabın tecellileri ise çok farklı şekillerde olmaktadır. Azap sözü hak olduktan sonra, İslam davetçileri artık zalimlerin uğradığı bu akibete üzülmemelidirler. Hz. Musa`nın Kıssasından Dersler ve İbretler – 9 1) Allah Azze ve Celle, zalimlere ve günahkârlara mühlet verir; ama asla küfür ve fasıklıklarını hesapsız bırakmaz. Davetin bütün delilleri...

İslamiyet’te teslimiyet esastır. İman, teslimiyeti gerektirir. Allah Azze ve Celle’nin emretmiş olduğu bir konuda mü’minlere,” işittik ve itaat ettik”, demek düşer. Dini teferruatlarda boğulmak, sağlıklı bir yaklaşım değildir. Din ile ilgili yükümlülüklerimiz bellidir. Bizden istenileni yapmak kâfidir. HZ. MUSA’NIN KISSASI- 8 Dersler ve ibretler -2 1) İslamiyet’te teslimiyet esastır. İman, teslimiyeti gerektirir. Allah Azze ve Celle’nin emretmiş olduğu bir konuda mü’minlere,” işittik ve itaat ettik”, demek düşer. Dini teferruatlarda boğulmak, sağlıklı bir yaklaşım değildir. Din...