Anasayfaİnzar Dergisi Mehmet Zülküf Yel

Hz. Musa’nın risalet ve mücadelesinde belirgin olarak yer tutan dikkat çekici kıssalardan birisi de, Hz. Musa’nın “ilim sahibi” bir zat ile olan karşılaşmasıdır. Bu kıssa, ibretlerle dolu olup, son derece çarpıcı bir kıssadır. “İlim sahibi” olarak zikredilen bu zat, bir peygamber ile olan münasebeti ve vakıf olduğu ilim göz önünde bulundurulduğunda Allah katında büyük bir mertebe sahibi olduğu şüphesizdir. HZ. MUSA’NIN DAVETİ VE DERSLER-7 Hz. Musa ve ilim sahibi zat Hz. Musa’nın risalet ve mücadelesinde...

Hak-batıl mücadelesinde, Hz. Musa(AS), öncelikle Firavun`la mücadele etti. Hz. Musa`nın(AS) kavmi ise, köle olarak muamele görüyor ve eziliyordu. Hz. Musa(AS) hak-batıl mücadelesini, zalimin zulmüne karşı kıyam etme ile birleştirmişti. HZ. MUSA`NIN HAYATI VE DAVETİ -6 Hak-batıl mücadelesinde, Hz. Musa(AS), öncelikle Firavun`la mücadele etti. Hz. Musa`nın(AS) kavmi ise, köle olarak muamele görüyor ve eziliyordu. Hz. Musa(AS) hak-batıl mücadelesini, zalimin zulmüne karşı kıyam etme ile birleştirmişti. Yani Hz. Musa`nın(AS) mücadelesi iki boyutlu idi. İsrailoğulları içerisinde Hz. Musa`nın(AS)...

Firavun ve askerlerinin suda boğulmasının ardından, Hz. Musa kavmiyle beraber güven içinde yaşayacakları yere doğru yola çıktı. Ancak bu yolculuk esnasında, İsrailoğulları`nın çoğunun, imani yönden çok zayıf ve sapkınlığa meyyal olduğunu gösteren alametler ortaya çıktı. HZ. MUSA`NIN  DAVETİ VE MÜCADELESİ – 5 Aziz ve Celil olan Allah`ın takdiri ile hak, bir kez daha batıla galip geldi. Firavun ve avanesi, her şeyin bittiğini düşündüğü bir anda Allah`ın yardımı ve  rahmeti, mustaz`afları kuşatmış ve onları selamet sahiline...

Hz. Musa’nın ortaya koyduğu mucizelere ve ısrarlı davetine rağmen firavunun tavrında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, azgınlığı daha da artıyordu. Zulüm ve tuğyanda zirve noktasına varmıştı. Hz. Musa’nın Kıssası – 4 Hz. Musa’nın ortaya koyduğu mucizelere ve ısrarlı davetine rağmen firavunun tavrında herhangi bir değişiklik olmadığı gibi, azgınlığı daha da artıyordu. Zulüm ve tuğyanda zirve noktasına varmıştı. Allah Azze ve Celle, Firavuna mühlet verdi; ama tuğyan ve küfür ile gözleri körelmiş olan Firavun, bu fırsatı...

Kalp gözleri hidayete kör olan Firavun ve çevresindekiler, saltanatlarının sarsılmaması adına, halkın gözleri önünde gerçekleşen bu mucizeyi kabul etmediler. Bir kez daha, Hak gelmiş ve batıl zail olmuştu. İnanç ve iddialarının hakikat zemininde herhangi bir temelinin olmadığından dolayı, zalimlerin hakikati bulma gibi bir dertleri hiçbir zaman olmamıştır. Hz. Musa`nın Hayatı ve Mücadelesi-3 Kalp gözleri hidayete kör olan Firavun ve çevresindekiler, saltanatlarının sarsılmaması adına, halkın gözleri önünde gerçekleşen bu mucizeyi kabul etmediler. Bir kez daha, Hak...

Hz. Musa, kendisini sarayında besleyip büyüten Firavun ve kavmini terk ettikten sonra, Medyen’e doğru yönelmişti. Medyen suyunda hayvanlarını sulayamayan iki kadın gördü. Hz. Musa’nın Medyen’e Gidişi Hz. Musa, kendisini sarayında besleyip büyüten Firavun ve kavmini terk ettikten sonra, Medyen’e doğru yönelmişti. Medyen suyunda hayvanlarını sulayamayan iki kadın gördü. Kadınlar çobanlardan çekiniyorlardı, bu nedenle onların yanına gidip sahip oldukları sürüyü sulayamıyorlardı. Fakat, Hz. Musa’nın ayetlerde anlatıldığı gibi, son derece güvenilir ve nezih bir görüntüsü vardı. Bu...

Hz. Musa`nın kıssası, mazlumların zulme karşı başkaldırılarının ve zulmün tarihteki sembolü olmuş figürlerinin mağlubiyetlerinin hikâyesidir adeta. HZ. MUSA`NIN HAYATI VE MÜCADELESİ – 1 Hz. Musa`nın kıssası, mazlumların zulme karşı başkaldırılarının ve zulmün tarihteki sembolü olmuş figürlerinin mağlubiyetlerinin hikâyesidir adeta. Bu kıssada Tevhidi mücadelenin ayrıntıları vardır. Hz. Musa`nın mücadelesi, kıyamete kadar gelecek olan bütün mü`minlere bir mücadele perspektifi sunmaktadır. Küfrün karakteri ve zulüm sisteminin üzerine kurulu olduğu temel dinamikler, net bir şekilde ortaya konulmaktadır. Zalimlerin zulüm...

Hz. Yusuf`un Kısasından Dersler ve İbretler-5 Geçmişin ve geleceğin hâkimi, bilgi ve hikmetin hâkimi ve sahibi Allah`tır. Allah Azze ve Celle`nin isim ve sıfatlarının tecellileri, hikmet çerçevesindedir. Hz. Yusuf`un Kısasından Dersler ve İbretler – 5 1) Geçmişin ve geleceğin hâkimi, bilgi ve hikmetin hâkimi ve sahibi Allah`tır. Allah Azze ve Celle`nin isim ve sıfatlarının tecellileri, hikmet çerçevesindedir. Allah bir işin olmasını tecelli ettikten sonra mutlaka, o işin gerçekleşmesi için gereken yolları kolaylaştırır. Allah`a dayanan ve...

İnsanoğluna düşen tedbirdir. Takdir ise, Yaradan`a aittir. Tüm takdirlerin üzerinde olan ve diğer bütün tedbirleri kuşatan Yüce bir takdir vardır. Beşer olarak, hayat içerisinde imkânlarımız dâhilinde olan tedbirleri almalıyız. HZ. YUSUF KISASINDAN DERSLER VE İBRETLER-4 1 ) İnsanoğluna düşen tedbirdir. Takdir ise, Yaradan`a aittir. Tüm takdirlerin üzerinde olan ve diğer bütün tedbirleri kuşatan Yüce bir takdir vardır. Beşer olarak, hayat içerisinde imkânlarımız dâhilinde olan tedbirleri almalıyız. Ama bilmeliyiz ki, tedbirlerin fayda vereceği mecra takdir dairesinin...

Yeryüzünün muktedirleri, hak ve hakkaniyeti gözetmek yerine, emellerine ulaşmak için daima tehdit ve zorbalık dilini kullanırlar. Hedeflerine ulaşmak için, ellerindeki güç unsurlarını devreye sokarlar. Hz. Yusuf kısasından dersler ve ibretler-3 1) Yeryüzünün muktedirleri, hak ve hakkaniyeti gözetmek yerine, emellerine ulaşmak için daima tehdit ve zorbalık dilini kullanırlar. Hedeflerine ulaşmak için, ellerindeki güç unsurlarını devreye sokarlar. Talep ettikleri konularda hak sahibi olup olmadıklarına bakmazlar. Nefislerinin ve çıkarlarının meyli, tek geçer ölçüdür. Gerek bireysel, gerekse de kurumsal...