İnzar ŞiirGAZEL (Ağustos 2022)

19 Ağustos 2022
https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2022/06/sonbahar.jpg

Erişir mahşere dem zâlimi nâşâd  olacak.

Ölümün ertesi hâl ehline irşâd olacak.

 

Yok olur derd-i maîşet yıkılır cümle cihân,

Kimi mesrur oluyorken kimi berbâd olacak

 

Eşilir her beşerin makberi üryân girilir.

Çirkefin kabri sakar âdile âbâd olacak .

 

Kim ki maksad edivermiş ise Hakk sevgisini,

İki âlemde görüp râhmeti dilşâd olacak.

 

Bakma sen bitmeye mahkûm nefesin ey Fâik,

Ebediyyen gideceksin bu diyâr yâd  olacak.

 

FÂİK  ( ENES DEMİR )