GenelGAZEL (Aralık 2022)

11 Ocak 2023
https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2023/01/gazel-faik-enes-aralik-2022.jpg

İş bu dünyâ dediğin izbe pazar

Bir belâ mülkü ki fânî vü zarar

 

Kurulurken bu pazar sahneleri

Kimi aklî kimi gönlüyle medâr

 

Satılır mâl u metâ kâr bu diye

Oturur âşık-ı dîdâr ağlar

 

Neye düştün ne dilerdin a gönül

Yine dârdır yine hüsrân bu diyâr

 

Ne olur kır yüreğin pûtlarını

Bu olur ‘aşk için ihsân u karar

 

Kimi yâr görse gönül fitne odur

Bir O var yâr sana ey dil bir O var

 

Fâik’ân âleme meczûb düşüyor

Âlemin böylesi gel gör ki mezar

 

Fâik (Enes DEMİR)