İnzar ŞiirGazel (Kasım 2022)

24 Kasım 2022
https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2022/11/gazel-kasim-2022.jpg

Tutmuş eteğinden bana nâz etmek için gül

Eştim yüreğim âna niyâz etmek için gül

 

Kaç yüz yılı aşkın bu sedâm kaç dile fermân

Dil zer u zeber olsa beyâz etmek için gül

 

Yâr hûyudur ağlatmak onun dostuna kahrı

Hem böyle serâser beni az etmek için gül

 

Ey selvi gönül hâneme mülk oldu firâkın

Zîrâ şu fakîrin ki iyâz etmek için gül

 

Zülfünle gelen sadrıma bir sîlle-i aşktır

Çün dâm-ı felek hâl-i mecaz etmek için gül

 

Ben mülteciyim gözlerinin şehrine yârim

Azletme bu sevdâda marâz etmek için gül

 

Kim derse bu Fâik şiirin vezni oluptur

Sen dinle o fermânı hicâz etmek için gül

 

Fâik (Enes DEMİR)

 

Şerhi:

 

1.) Gül yapraklarını yukarı doğru açar, toprağın ona uzanıp dokunmasından endişe eder ve bu yukarı çıkış toprağa ettiği cilve u nazdır, toprak ise bağrını deşer ve oradan gül yetiştirir, bu deşme aynı zamanda ona niyazdır. Hakîkat bir gülün iki yaprağı gibidir, bir yaprağı vahdet iken bir yaprağı kesrettir.

2.) Benim bu sesim, kaç yüzyılın hasreti ve kaç gönüle tebliğdir, yüreğim darmadağın olsun yeter ki; bu hal gül yani hakîkat için onu beyaz etsin.

3.) Dostun hûyu bu cihân yurdunda bana kahır çektirmektir ve ağlatmaktır, böylece baştan aşağı beni, benlikten kurtarıp az etmek için.

4.) Ey selvi boylu yârim, gönlüme servet oldu ayrılığın; çünkü bu ayrılık beni sana/Hakikate sığındırıyor.

5.) Senin zülfünden göğsüme aşkın tokadı geliyor, böylece dünyâ tuzâğının hâli bana mecâz olduğunu gösteriyor.

6.) Yâr gözlerinin ve onun şehrinin mültecisiyim; fakat beni bu sevdâdan azletme ki, maraz olayım bu aşk ile.

7.) Eğer biri size bu aslında Fâik ‘in yazdığı bir şiir türüdür derse, o da doğru konuşur; sen onun o tebliğini dinle ki bu en basitinden âşığın hâlini gösteren bir şarkı makamı da olsun.