BaşyazıGERİ ADIM ATMAYANLAR VE BAYRAM

16 Mayıs 2022
https://inzardergisi.com/wp-content/uploads/2021/04/Baskalarinin-aksine-mumin-sosyal-iliskilerde-de-imanini-baston-degil-rehber-edinir-1280x527.jpg

Allah’ın selamı ve rahmeti, mağfireti, yardımı ve bereketi tüm Mü’minlerin, tüm Müslümanların, tüm muvahhidlerin; İslam ve Müslümanların izzetini koruma gayreti içinde olan herkesin; Müslümanların içinde oldukları sıkıntılardan dolayı gözyaşı dökenlerin ve bu yüzden rahatı bozulanların; zamanını en kuvvetli bir sermaye bilip bu sermayesini Allah’ı razı etme gayreti içinde kullananların; eşleri; mahkûm, muhacir, tutuklu, hasta ve şehid olan, çocuklarına babalarının boşluğunu hissettirmeyen ve babalarının da mükellefiyetlerini yerine getirme gayreti içinde olan tüm bacılarımızın ve tüm çocuklarımızın üzerine olsun.

Tüm bunların ve özellikle bu mübarek günün seherinde kalkıp İslam ve Müslümanların sıkıntıları ve izzeti için dua eden; harama ve günaha girmeden, bid’atlere bulaşmadan sünnet çerçevesinde bayramlarını kutlayanların; bayram namazına, kabir ziyaretine, akraba, dost ve komşularına bayramlaşmaya gidenlerin; tespit edebildiği yetimlere gidip başlarını şefkatle okşayanların; babalarından ayrı olanları ziyaret edip hüzünlerine ortak olanların ve yine eşleri olmadan çocuklarıyla baş başa bir bayram daha geçiren şefkat kahramanlarının, cennetin onların ayakları altında olduğuna inanarak tüm bacılarımızın ve baba hasreti çeken çocuklarımızın bayramları mübarek olsun.

Ümmet, belki tarihin çok nadir dönemlerinde böylesine genel bir işgal ve zulme uğramıştır. Müslümanlar, böylesine toplu katliamlara çok nadir uğramış; İslam’ın kutsal değerleri ve mübarek beldeleri böylesine nadir saldırıya uğranmış. Müslümanların ırz, namus, şeref ve onuru, içinde yaşadığımız bu an kadar böylesine ayaklar altına nadiren alınmıştır.

İşte bu şartlar altında bir bayram geçireceğiz/geçiriyoruz. Cenab-ı Allah’tan isteğimiz, hayra vesile kılmasıdır.

Hem bu mübarek günlerde hem de diğer günlerde, bacılarımız çocuklarıyla beraber; tutuklularımız, mahkûmlarımız, muhacirlerimiz, hastalarımız duanın en makbul olduğu zamanlarda dualarını ihmal etmesinler.

Dua ederken, özellikle aşağıdaki hususları unutmayalım:

-Yıllardır Kur’an ve sünnetten uzaklaşan ya da uzaklaştırılmış bulunan Müslümanların gafletten uyanıp yeniden Kur’an ve sünnete sarılmaları için;

-Her coğrafyada bulunan Müslümanların, İslam ümmetinin bir ferdi ve bu doğrultuda hadisin de işaret ettiği gibi büyük vücudun azalarından biri olduğu anlayışını kazanmaları için;

-Nerede olursa olsun çeşitli ihtilaflar sebebiyle birbirlerinin kanını döken ve dökmüş olan Müslümanlar arasındaki düşmanlığın kalkması, vahdet ve İslam kardeşliği çerçevesinde birleşmeleri için;

-İslam topraklarını işgal eden işgalcilerin, her konuda İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık edenlerin ve nerede olursa olsun Müslümanların can, mal, namus, akıl ve nesline el uzatanların kahr û perişan olması için;

-İşgalci ve emperyalist ülkelerin Müslümanların eliyle yenilginin acısını tatması için;

-İnsanlar arasında döndürülüp dolaştırılan güç, hâkimiyet ve zafer günlerinin kâfirlerin elinden alınıp Müslümanlara verilmesi için;

-Yeryüzünde sıkıntı içinde olan tüm mazlum kardeşlerimizin ve İslam’a hizmet eden bütün Müslümanların dualarının kabulü için;

-Tüm İslam coğrafyasında, zulmen zindanlara atılmış bulunan Müslüman tutuklular, özellikle Filistin gibi yerlerde kâfirlerin elinde esir tutulan bütün Müslümanların bir an önce özgürlüklerine, sevdiklerine, ailelerine kavuşmaları ve kutsal İslam davasının mücadele saflarına geri dönmeleri için;

-İslam düşmanlarının ve kâfirlerin hile, oyun, desise ve planlarının bozulması, Müslümanların aleyhine kazdıkları kuyulara kendilerinin düşmeleri, hilelerinin kendi aleyhlerine dönmesi ve kendi şerleri içinde boğulmaları için;

-Yüce Rabbimizin bütün hasta Müslümanlara sabır vermesi ve acil şifa bahşetmesi için;

-Bütün mahkûm, muhacir ve şehid çocuklarına, eşlerine, ana-babalarına sabır, kanaat ve mukavemet vermesi için;

Evet, tüm bunlar için dualara icabet eden Rabbimizden yalvararak, gözyaşları dökerek, aczimizi ifade ederek, dualarımızın kabul olacağına inanarak dua ve niyazda bulunalım.

Şüphesiz Rabbimiz “Kullarım Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakınım. Bana dua ettiği zaman dua edenin duasına cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çağrıma cevap versinler ve bana iman etsinler. Umulur ki irşad (doğru yolu bulmuş) olurlar”[1] diye buyurmaktadır.

Tekrardan tüm Müslümanların bayramı mübarek olsun.

Allah’a emanet olun.

 

 

 

 

[1] Bakara Suresi: 186