Okuyucu Mektubuİffet

25 Kasım 2013

Taş duvar, beton zemin lakin zindan gülistan… Yusuf`un otağında güneş güllere hayran… Zemheri soğuk ayaz gecede beyaz kefen… Lakin dört mevsim bahar aylardan da hep nisan… Dirilerin kabrinde ruh irfanla yükselir…

Taş duvar, beton zemin lakin zindan gülistan
Yusuf`un otağında güneş güllere hayran
Zemheri soğuk ayaz gecede beyaz kefen
Lakin dört mevsim bahar aylardan da hep nisan
Dirilerin kabrinde ruh irfanla yükselir
Arifler secde secde MARUF`a aşkla hayran
Masiva’nın kendisi süslenmiş sana gelir
Yusuf ise odur ki ona müştak asuman
"ed-dünya sicnul mü`mini” Nurefşan ferman eder
Gurbette boyun bükük sıla sohbeti canan
Zincirler prangalar sed değil hürriyete
Ehl-i imana zindan saraydır bağ û bostan
Kim derse Yusufiye perişandır biçare
İctihad hatasıdır zindanlar sahra meydan
Batsın zillet meskenet içindeki yaşamlar
Zülfü yar û ağyara dokundurur Yusufcan
Zindanlar sevimlidir mezkûr eğer iffetse
Bin selam gömleğine bin selam sana zindan

İffet olmazsa şayet saraylar hep zindandır
İffet ile zindanlar hem kasr hem de handır
Karanlıkta bir ziya bir parıltıdır iffet
Yusufiler zulmeti nuru ile yarandır
Gömlekleri hep sırttan yırtılmış afiflerin
Kapılar hiç dayanmaz imani heyecandır
Varsın zindanlar seni konuk etsin bağrında
Yusuf’um beheşt sana müştak û mazuvandır
Züleyha saraylarda çekiyor cevr u cefa
Arzusu mahkûm olmuş yüreği hep giryandır
Zindanlar Yusuf seni konuk etti edeli
Hidayet saflarına katılan katılandır
Rüyasız zindaniler günü birlik yaşarken
Tüm ülkü sahipleri tezahüri imandır
Zevk alsın Züleyhalar işkencede ahından Çehrene ve sesine cellâtlar da hayrandır Yıllanmış şarap içmiş Züleyha sarhoş gezer
Ona çile çektiren senin aşk û sevdandır
Yusuf zindanlar sana sahra gibidir sanki
Dünya dar fincan kadar Züleyha’ya mekândır İşkence cevr u cefa bu yolun dibacesi
Hitamesi, Yusuflar saraylarda sultandır
Kardeşin ihaneti, zulmetler, kör kuyular
Ay, güneş, on bir yıldız secdede ağlayandır Yusuf’um iffetinin furkani takipçisi
Yüz binler sevdalısı hararetli hayrandır

Hüseyin Gündüz / İnzar Dergisi – Kasım 2013 (110. Sayı)
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *