Yusuf AkyüzKurban Günleri

2 sene ago1019 min

Kurban, Hakk`a yaklaştıran demek… Din-i Mübîn-i İslam`ın şeâir-i azamından, mukaddes hac ve kurban günleri âlem-i İslam`a bahşedilen mübârek bir hediye… Kıyamete kadar devam edecek tevhid mücadelesinin en müşahhas nişanelerinden biri, kurban ibadeti…

“Doğrusu biz sana kevseri verdik. O halde ‘bu şükranın ifadesi için` namaz kıl ve kurban kes!” (Kevser, 1-2)

“Ademoğlu için, kurban bayramı gününde Allah katında kurban kesmekten daha hayırlı bir amel yoktur. Kurban edilen bu hayvan kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla birlikte gelecektir.” (Tirmizî, Edâhî, 1)

“Kurban kesiniz; şüphesiz bu atanız İbrahim(aleyhisselam)`ın sünnetidir” (İbn Mâce, Edâhî, 3)

Kurban, Hakk`a yaklaştıran demek… Din-i Mübîn-i İslam`ın şeâir-i azamından, mukaddes hac ve kurban günleri âlem-i İslam`a bahşedilen mübârek bir hediye… Kıyamete kadar devam edecek tevhid mücadelesinin en müşahhas nişanelerinden biri, kurban ibadeti… Hac menasikini tamamlayan son halka olması hasebiyle ayrıca mânidâr… Yerinden yurdundan ayrılıp hac için yola çıkan hacılar, malıyla ve canıyla bütün varlığını ortaya koyarken, kesilen kurbanla birlikte bu mukaddes yolculuk maksada ulaşmakta ve hâtime bulmaktadır… Kurban bütün peygamberlerin tebliğ ve temsil ettiği tevhîd dininin bir mülahazayla ete-kemiğe bürünmüş ifadesidir… Kurban şahsında yaşanan iman, îsar, sadakat ve teslimiyetin temsil edilmesidir…

Kurban hem ibadet, hem de tebliğ ve temsiliyettir. Her sene kurban günlerinde yenilenen bir sözleşmedir… Heva ve heves tutsaklığından kurtuluş ve Hakk`a kulluk makamına yükseliştir… Hakk`ın fermanına Lebbeyk diyen hacılarla birlikte aynı vakitte kesilen kurbanlar ümmetin en büyük vahdet nişanelerinden biridir… Dünyanın dört bir yanında yüzbinlerce Müslüman tekbir nidalarıyla kurbanını keserken aynı mukaddes şiarın temsilciliğini yapmakta ve Din-i Mübîn-i İslam`ın sancağını taşımakta ve mesajını anlatmaktadır… Kurban bayrak ve canlı bir mesajdır; kurban vesilesiyle tevhîd davasının bütün insanlığa ilânıdır… İslam iman ve isârdır; Hakk`ın emrine kayıtsız şartsız teslimiyet, samimiyet ve bağlılıktır; işte bütün bu manalar kurbandır ve Hak Teâla`ya kulu yaklaştıran bir salih amelin adıdır…

Milyonlarca Müslümanı aynı mana etrafında toplayıp buluşturan ümmet-i Muhammed (s.a.v.)`in ikinci bayramıdır…

Kurban, muvahhidlerin önderi ceddimiz Hz. İbrahim (a.s.) ve oğlu İsmail (a.s.)`ın bütün nesillere ve çağlara şâmil o muazzez hatırasının her zîlhîcce ayında tekrar yaşanması ve feyz alınmasıdır… Kurban, atamız Hz. İbrahim (aleyhisselam)`ın yolu ve sünnetidir; İslam şerîatıyla birlikte kıyamete kadar sürdürülecektir…

Hz. İbrahim (aleyhisselam) imtihanı kazanmış; dünyada en sevdiği varlığı biricik oğlunu kurban makamına götürmekte tereddüt etmeyerek teslimiyet ve sadakatini isbat edince, Hakk`ın en büyük ikrâmına, halîlurRahman hitâbına mazhar olmuştur… Baba ve oğul iki peygamberin şahsında bütün insanlığa nümûne-i imtisal teşkîl edecek muazzam bir imtihanın müstesna bir hatırasıdır kurban…

Mâlî ve bedenî dünyevî ve uhrevî nice hayır ve bereketler mübarek hac ve kurban günlerinde toplanmış ve ümmet ferdlerini yek vücud kılmıştır… Hak için yaşamanın ve Hakk`ın rızasını her şeyden üstün tutmanın remz-i nişanesi kurban… Eyyâmûllah… Hakk`ın fazîletli kıldığı hususî günlerdir. İçinde meknun olan bütün hayırların nasîb olması duâsıyla, bayramınız mübârek olsun…

Yusuf Akyüz | İnzar Dergisi | Eylül 2017 | 156. Sayı
 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

İlgili Yazılar

Serlevhalar – 3

Serlevhalar – 3

2 sene ago 1
14 min 342
Serlevhalar -2

Serlevhalar -2

2 sene ago
19 min 131