Yusuf AkyüzSerlevhalar -1

2 sene ago14716 min

Yola çıkan bir yere varır!
Yol kılavuzsuz olmaz…
Usulsüz vusûl olmaz!..
Rotasız ve pusulasız hiçbir limana varılamaz!
“Yaşanmayan bilgi yaşamaz!”

TELVİHAT VE TEVCİHAT

TECRÜBELERDEN SÜZÜLEN GÜNÜN SÖZLERI

SEYİR DEFTERİ

-1-

ZAMAN DENİZİNDE ROTA VE PUSULA

ZAMAN VE MEKÂN KOORDİNATLARI

"Eğer Allahû Teâlâ, sana bir zarar dokundurursa, artık bu zararı O`ndan başka kaldırabilecek kimse yoktur! Eğer sana bir hayır ve fayda dilerse, O`nun ihsanını geri çevirebilecek kimse de yoktur! O, bunu kullarından dilediğine ulaştırır; O Gafur ve Rahimdir" (Yunus, 107)

"AIlahû Teâlâ hayır dilediği bir kimseyi musibete uğratır!" "Allah`ım! Gerçek hayat, ahret hayatıdır!" “Kanaat,bitmez tükenmez bir hazinedir.” “Kadere iman eden, kederden emin olur." (mihver Hadis-i Şerif)

"En selametli yol; Hakk`ın kazasına teslimiyet ve rızadır…"

"Kim ne derse desin, ancak Hakk`ın dediği olur…"

"Hakiki kul, Mevlâ`sından gayri herkesden ümidini kesendir…"

"Ne gelirse Hak`dan gelir, sebepler bahane ve perdedir."

"Edvar-i hayat perde perde, Mevlâ bilir ne var ilerde…"

"Bir ân sonrası gayb…"

Her kışın, sonu bahar,

Her baharın yazı var…

Her gecenin sabahı,

Her yolun bir sonu var…

En karanlık gecede,

Parlayan bir yıldız var;

Önce iman ve insan,

İman varsa, her şey var!

1- "Ey nârı nûra çeviren aşk!" (Şeyh Galib`den)

2- Musibet, çürütücü rehâvetten diriltici çileye hicrettir…
"lzdırap doğum sancısıdır…"

3- Gerektiği gibi değerlendirilen bir kayıp ve hata daha büyük kazançlara vesile olabilir…

4- Hakkıyla değerlendirilmeyen her şey (zaman, mekân ve her türlü imkân) sahibinin aleyhine döner…

5- Bir musibet, bin nasihattan evladır!

6- Öncekilerden ibret almayan, sonrakilere ibret olur…

7- Akıntıya kapılan, kaybolup gider!..

8- Şuurunu kaybeden, ruhunu da kaybeder!…

9- Hata bumeranga benzer, hep sâhibine geri döner…

10- Hata en pahalı öğretmendir, öğretir ama ödetir…

11- Hata zincirleme kazaya benzer; bir yerden başlar, birbirini takip eder…

12- İrade ve azmini kullanmayan, nefsinin kölesi olur!

13- Gideceği yönü bilmeyen gemiye, hiç bir rüzgar fayda vermez!
Bakmayı bilmeyen göremez!

14- Dinlemesini bilmeyen, yeni bir şey öğrenemez!

15- Kendini kusursuz görmekden daha büyük kusur yoktur!

16- Mezarlıklar, vazgeçilmez insanlarla doludur!

17- Ne oldum dememeli, ne olacağım demeli…

18- Hayat, sürprizlerle doludur…

19- Bir dağın başında duman sürekli durmaz!

20- Hangi gün vardır akşam olmadık…

21- Her günün akşamı, her gecenin bir sabahı vardır!…
"Kim dinini düzeltirse, Allahû Teâlâ onun dünyasını düzeltir…" [Hz. Ali (r.a) den.]

22- Söz, tohum misalidir; müsaid gönüllerde vakti zamanı gelince yeşerir ve meyvesini verir.

23- Kalbden çıkan sözler kalblere ulaşır…

24- Damla, kendini tamamlayınca damlar…

25- Taş kalbleri ancak mezar taşları yumuşatır…

26- Kendi tecrübelerinden ders alan akıllıdır; başkasının tecrübelerinden ders alan daha fazla akıllıdır…

27- Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!

28- Görenedir görene, köre nedir, köre ne!…

30- Kendi kadrini bilen, helak olmaz!

31- Kendi bilgi ve görüşleriyle yola çıkan yolda kalır,
Bilgi ve meşveretle yola çıkan bir yere varır…

32- Soy dostlarıyla değil, yol dostlarıyla yola çıkılır…

33- Önce rota, sonra yola! Önce refik, sonra tarak…

34- Rotasız ve pusulasız yola çıkan bir kaptan, eninde ya da sonunda gemiyi batırır…

35- Tez giden, tez döner…
Hızlı koşan, çabuk yorulur!

36- Erişir maksadına aheste giden; tiz reftar olanın pâyine dâmen dolanır… (Ziya Paşa)

37- Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötekdir… [Ziya Paşa]

38- Gözünü aç da bak, kelamullah baştan sona bir edeb tahminden ibarettir. (Mesnevi`den)

39- Gerçek hayat mihnette ve ölümdedir,
Ab-ı hayat karanlıklar içindedir… [Mesnevi`den]

40- Sarayda gece, insanlar nimetten habersiz…
Zindanda gece, mahpuslar mihnetten habersiz… [Mesnevi`den]

41- İnsan, kendi arzularının zindanında mahbusdur; arzularından kurtulduğu kadar özgürlüğe kavuşur!

42- Akan su, yolunu bulur!

43- Izdırap aratır, derd insana yolunu buldurur…

44- Kimsenin mumu sabaha kadar yanmamış!„

45- Gün doğmadan neler doğar!„

46- Karanlığa bakıp da umutsuzluğa kapılma; sabah ola hayrola!„

47- İman varsa, umud da vardır…

48- Her yolculuk umutla başlar…

49- Umutsuz yola çıkan, yolda kalır.

50- Yola çıktığımızda, umutlarımızdan başka bir şeyimiz yokdu…

51- Umudunu kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi kalmaz!..

52- En kötü durumda bile, yapılacak en iyi bir şey muhakkak vardır!

53- Nerede bir derd varsa, derman da oradadır! Derman derdin yanıbaşındadır! Arayan bulur! Bulamayan, talebini artırsın!..

54- Öyle bir derd sahibi ol ki, bütün derdlerine derman olsun!
Öyle bir şeyi derd edin ki derd edinmeye değsin!..
Derdsiz baş, zahmetsiz aş olmaz!

55- Hak, dağına göre kar verir…
Herkesin kendine göre bir derdi vardır…
Derd yiğidin kamçısıdır!
Nitekim ölüm de vardır! "Açılan solar, ağlayan güler…"

56- Acı, acıyı keser… Su sancıyı keser… Beterin beteri vardır…

57- Arayan bulur, bulamayan, talebini artırsın! (Mektubât)

58- Yola çıkan bir yere varır!
Yol kılavuzsuz olmaz…
Usulsüz vusûl olmaz!..
Rotasız ve pusulasız hiçbir limana varılamaz!
"Yaşanmayan bilgi yaşamaz!"

59- "Zaman, mekân ve ihvân" demiş, Şah-ı Nakibend (k.s)

60- Mürid olan, mürşidini bulur… -Her şey lâyıkını bulur… –

61- Doğru teşhis, tedâvinin yarısıdır…

62- Her şeyin bir mi`yarı, her davanın bir imtihanı vardır. Muhabbet davasının imtihanı da belâdır…

63- Altının ayarı ateşde, adamın ayarı mihnette belli olur…

64- Erkeği kadınla, kadını altınla, altını ateşle, sınarlar.

65- Bir şeyin kalitesi, kullanıldığı zaman anlaşılır…

66- Bir kere görmek, yüz defa okumaya, bir kere denemek de yüz defa görmeye bedeldir…

67- Aşk olmayınca meşk olmaz!

68- Çırak olmadan usta olunmaz…

69- En zor şey, öğrenmeyi öğrenmektir.

70- Kendisini yetiştirmeyen, başkasını yetiştiremez.
Kendine hayrı olmayanın, kimseye hayrı olmaz!

71- Kendi kusurunu görmek gibi marifet olmaz…

72- Bakış anlayışa tabidir…

73- Kişi baktığı gibi görür…

74- İnsanın kıymet ve itibarı, aradığı şeye bağlı…

75- Derd, her arayışın mebdâsı…

Yusuf Akyüz | İnzar Dergisi | Aralık 2017 | 159. Sayı

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

İlgili Yazılar

Serlevhalar – 3

Serlevhalar – 3

2 sene ago 1
14 min 327
Serlevhalar -2

Serlevhalar -2

2 sene ago
19 min 127