Yusuf AkyüzSerlevhalar -2

2 sene ago12819 min

98- Çekilen sıkıntı kadar yükseliş vardır…
99- Meşakkat kıymeti artırır…
100- Sabrın sonu selâmettir…
101- Bir şeye sabretmeyen bin şeye sabreder!..
102- Küçük adımlarla, dağa çıkar karınca… Dur, oku, düşün ve anla!..
Karınca kadarınca, olduğu kadarınca, bu yolda olsun bize, bir kılavuz karınca…

TELVİHAT VE TEVCİHAT

TECRÜBELERDEN SÜZÜLEN GÜNÜN SÖZLERİ

SEYİR DEFTERİ
-2-

MAKSADA GIDEN DİKENLİ YOLDA GÜLLER VE SERRİŞTELER

Teveccüh, alâka, itina, dikkat; irade ve azim, sabır ve sebat…

76- Yoldan giden yorulmaz!.. Usûlsuz vusûl olmaz!..

77- Daha ne kadar geri gideceksin, beri gel artık!.. (Mesnevi)

78- Ey birader, tu hemân endişei.

Mabâkıyi, tu ustûhân-û rişei… (Mesnevi)

79- Candan taleb kıl yarını, ver canını al yarını, kim var ola cânân sana… (N. Mısri)

80- Uslûb-u beyân, aynıyla insan…

81- İnsan kendi içinde yürür. Nasıl bakarsa, öyle görür…

82- Güzel bakan, güzel görür; güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen hayattan lezzet alır. (Bediuzzaman (k.s))

83- Bu bimaristanda derdi olmayana şifa yok! (Mesnevi)

84- Nadanlar eder sohbet-i nadânla telezzüz,

Divânelerin hemdemi divane gerektir! (Ziya Paşa)

85- Dost, dostuna yolunun üzerindeki dikenleri gösteren kişidir. (Şeyh Sa`di)

86- Önce hukuk, sonra dostluk…

87- Başı fayda, sonu zarar olanı, fayda sayma!

Başı zarar, sonu fayda olanı, zarar sayma! (Şeyh Sa`di)

88- Mevla gümüş kapıyı kaparsa, altın kapıyı açar…

89- Her şeyde bir hayır payı vardır…

90- Önce iman, sonra imkan…

91- Her şey imanla başlar…

92- İman, en büyük imkândır…

93- Sabreden, kazanır…

94- Yolun azığı sabırdır…

95- Her menzile sabırla varılır…

96- Sabır acı ama meyvesi tatlıdır…

97- Sabreden derviş, muradına ermiş…

Sabreyle işine hayır gelsin başına._

98- Çekilen sıkıntı kadar yükseliş vardır…

99- Meşakkat kıymeti artırır…

100- Sabrın sonu selâmettir…

101- Bir şeye sabretmeyen bin şeye sabreder!..

102- Küçük adımlarla, dağa çıkar karınca… Dur, oku, düşün ve anla!..

Karınca kadarınca, olduğu kadarınca, bu yolda olsun bize, bir kılavuz karınca…

103- Bir maksada doğru yola çıkana, yol gösterir dağ, taş, kuş ve karınca…

104- Bir tek ferd yola çıkar, bir millete yol açar…

Bir tek ferd maya tutar, bir milleti mayalar…

105- Kendini aşamayan etrafına taşamaz!

106- Korkunun ecele faydası olmaz…

Akacak kan damarda durmaz…

Korku, korktukça büyür…

107- Kurcalama sivilceyi çıban edersin…

108- Zikirden mahrum olanın kalbi ölür…

Fikirden mahrum olanın zihni ölür…

"İhtiyacını çoğaltan, ızdırabını çoğaltır…"

"Kötü huyu adet edinme sonra kökleşir ve yerleşir." (Mevlana)

"Derd insana yolunu buldurur…"

109- Bin düşün, bir söyle!

Bin kere düşün, bir kere dene!..

Dibi görünmeyen suya girme!..

Yürüyen, düşünemez!

110- Düşünmeden yola çıkan, pişmanlıkla geri döner…

Düşünmeden girişilen işin sonu nedâmetle biter…

111- Mahremiyetin olmadığı yerde mahrumiyet vardır!

112- Gözünü kapayanların, yalnızca kendi dünyaları kararır…

113- Her çıkışın bir inişi vardır! / Her kemâlin bir zevâli vardır…

"Izdırap, erdirici sır; çilesiz olmaz!

114- Beşer, şaşar; düşer, kalkar!..

115- Dostluğun kıvamı, mesâfe ayarına bağlı…

116- Dost olmak kolay ama dost kalmak zordur…

117- Bir şeyi korumak, o şeyi kazanmaktan daha zordur…

118- İnsanlar arası münasebet mücevher işleme sanatına benzer; kazanmak bir ömür sürer; kaba bir hareketle kırılır gider…

119- Geleneği olmayanın geleceği de olmaz…

120- İnsanları memnun etmek, muhâl işler cümlesindendir.

121- Kör kandil etrafını aydınlatmaz!

122- İyiliği isteyen bir kötü, artık kötü değildir!.. (Mesnevi`den)

Haldeş olmayan, dildeş olamaz!..

123- İhtişam bakıştadır!..

124- Sorun, bakış ve anlayıştadır…

125- İnsanın görüş ufku bakış açısı kadardır…

126- Her görünenin, görünmeyen bir yönü de vardır…

127- Buzdağının altı, üstünden fazladır!

128- Bazen şifa acı şurubla gelir…

129- Her musibette bir rahmet ilacı vardır!

130- Gece ne kadar karanlık olsa da sonunda sabah vardır!

131- Anlama zemininde olmayana söz söylemek anlamsızdır…

Birbirinin haline aşina olmayan birbirini anlayamaz…

Çeken bilir, çekmeyen ne bilir!

132- Ayrı şeyleri sevenler, bir araya gelemezler!

133- Aykırı sevgiler bir gönülde yaşayamaz!

134- Kişi sevdiğinin sevdiğini sever, sevmediği şeyleri terk eder…

135- Hayat aynası herkese boyunu gösterir…!

Her şeyin bir bedeli vardır, vakti gelince ödenir…

136- Anlamanın bedeli yaşanan acı ve ızdırablardır…

Yaşanmayan değerler, zaman içinde ölür! Amele dönüşmeyen bilgi boyunda yüktür…

137- Takdirle yazılan tedbirle bozulmaz…

138- Kaza gelince göz kör olur…

"Büyük doğuşlar, büyük ızdıraplarla olur!.."

139- Nasibden öteye geçilmez!

140- Gelini ata bindirmişler, ya nasib demişler…

141- Neye niyet, neye kısmet, demişler…

142- Ne umdu ne buldu; dimyata pirince giderken, evdeki bulgurdan oldu!!

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu…

143- Ucuza alan ucuza verir!

144- Az düşünen çok düşer!

145- Aramayan bulabilir mi?

146- Her buluş esaslı bir arayışla başlar…

147- Buldum bilemedim. Bildim, bulamadım…

"Genç bi mâr, gül bi hâr olmaz ey muhib!

Yarsız kalur cihanda, aybsuz yar isteyen" (Mubibbi)

"Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş…

Burhan arardım aslıma, aslım bana burhan imiş…

Ey derde derman isteyen, yetmez mi derd derman sana!" [ Niyazi Mısri, k.s]

"Hakk`ı bulamayan, hiçbir şeyi bulamaz. Hakk`ı bulan her şeyi bulur…

Hakk`ı bulamayan her nimetten mahrum olur. Hakkı bulan her nimete kavuşur!"

148- O`nu bulan, neyi kaybetmiştir, O`nu kaybeden neyi bulmuştur!?

149- "Sanman taleb-i devlet-u cah etmeye geldik,

Biz âleme bir yar için âh etmeye geldik.." [Yenişehirli Avni bey]

150- "Dil esirin olduğu günden beri âzâdedir,

Masivaya bağlanır mı, bağlanan vicdan sana…" [Muallim Naci]

151- "Âfitab-ı hüsnü hübân akibet eyler ufûl,

Ben muhibb-i lâ`yezalim, lâ uhibbul âfi`lin!"

"Ten. Dünya û can ukba sever!" [Aziz Mahmud Hûdâi]

152- "İlim kesbiyle pâye-i rif`at,

Arzu-yi muhâl imiş ancak…

Aşk imiş her ne var âlemde,

İlim bir kıyl-u kâl imiş ancak…" [Fuzûli]

"Refik istersen yolda eğer, âşkın elemi sana yeter!.." [Fuzûli]

"Hâl, hâlin yoldaşıdır!…"

153- "Halk nezdinde yok muteber bir nesne devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi!.." [Muhibbi]

154- Bu emel gurbetinin yoktur ucu,

Daima yollar uzar kalb üzülür…

Ömrü olduğunca yürür her yolcu,

Varamadan menzile bir yerde ölür…"[Yahya Kemâl]

155- Kuluna zulmetmez Mevlâsı, kulun çektiği kendi cezası…

156- Hak Teâla bir kulun hakkını başka bir kul ile alır,

Bilmeyen gâfil, kul onu kendi yaptı sanır…

157- "Bin yıl okusan akla karayı, bir mürşid-i kâmile varmayınca olmaz!" [Yunus`dan]

158- Söz, insana söylenir…

159- Mücevheri sarraf bilir…

160- Mes`ele, görebilmektir!..

Demir almış gemimiz,

Ömür seferindeyiz,

Bize gelene doğru,

Gece gündüz gideriz…

Hiç duran yok yerinde,

Her ân bir seyirdeyiz;

En son menzile doğru,

Yola çıkmış gideriz…

Yusuf Akyüz | İnzar Dergisi | Ocak 2018 | 160. Sayı

 

 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

İlgili Yazılar

Serlevhalar – 3

Serlevhalar – 3

2 sene ago 1
14 min 327
Serlevhalar -1

Serlevhalar -1

2 sene ago
16 min 147